Ska vi kunna fortsätta använda energi i den utsträckning som sker idag måste den på sikt ske genom 100 procent förnybara energikällor och i form av ett radikalt förändrat energisystem. 

Vi måste stärka vår förmåga att lagra och omvandla energi.

– Naturliga energislag som sol, vind och vatten är fluktuerande och vi kommer därför behöva samtliga tekniker. Vi måste dessutom stärka vår förmåga att lagra och omvandla energi, säger Viktoria Martin, professor inom energiteknik på KTH. 

Smart termisk lagring

Mycket av forskningen inom energiteknik går därför ut på att identifiera försörjningssystem som är öppna för många teknikslag, och där värmen lagras i form av smarta, gärna lokala, termiska system, som till exempel berggrunden under våra bostadshus. Att ta tillvara på naturliga termiska system kommer inte bara bli mer hållbart, utan också mer energikostnadseffektivt. 

 – Det viktiga nu är att vi inte skapar innovationer som bygger in sig i en teknik och här finns en viktig samsyn inom såväl akademin och industrin. I dagsläget är det många innovationer inom energiteknik som tar form och det är fantastiskt roligt att vara mitt uppe i det, avslutar Viktoria Martin.