Motiveringen bakom beslutet är att det inte gynnar amerikanerna och den amerikanska ekonomin.

– Vad han istället gör är att satsa ännu mer på gammal teknik som varken gynnar vårt klimatet eller USA:s ekonomi. Grön ekonomi är framtidens ekonomi och marknaden har idag redan kommit så långt att den är svår att stoppa, säger Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen.

Affärsnytta

Sedan Parisavtalet tecknades finns en politisk kraft, men även inom näringslivet som är en nyckelspelare i klimatfrågan. Och samvetsskäl i all ära, många av de företag som Johanna Sandahl möter i sitt arbete ser att klimatnytta också innebär affärsnytta.

– Att effektivisera sina verksamheter är inget nytt för företag; resurssnålhet har alltid varit en överlevnadsfråga. Klimatfrågan adderar på incitamenten att se över verksamhetens energiförbrukning och klimatpåverkan, vilket också leder till kostnadseffektivitet, säger Johanna Sandahl.

En mycket stor utmaning idag är att minska de utsläpp som sker i andra länder, men som orsakas av vår konsumtion.

Medan politiken kan bidra med styrmedel och plattformar för utveckling kan företag bidra med sin förmåga att skapa möjligheter ur problem. För att ge effekt måste klimatansvaret gälla även utanför den egna verksamheten, från leverantör till konsumenter. En mycket stor utmaning idag är att minska de utsläpp som sker i andra länder, men som orsakas av vår konsumtion.

– Näringslivet bär ett ansvar för de konsekvenser verksamheten och affärsmodellerna medför. Ansvaret gäller alltifrån kemikaler till klimat och från ax till limpa. Ur livscykelperspektivet föds en möjlighet att utveckla nya affärsmodeller. Innovativa lösningar kan göra restprodukter till nya produkter och tjänster. Vi ser redan idag en mängd exempel på hur företag lyckats utveckla sina affärer i sitt arbete med att också minska sin klimatbelastning.

Unika möjligheter

Högt tekniskt kunnande, starkt engagemang i hållbarhetsfrågor och att vi som land var tidigt ute med klimatpolitiska beslut ger Sverige som nation, såväl som enskilda företag, unika möjligheter att ligga framkant i klimatfrågan, men även dra nytta rent ekonomiskt.