Världsklimatet har varit en het debattfråga de senaste åren. Inte minst sedan toppklimatmötet i Paris. Det här blev starten för många företag, som nu insett riskerna med det vi står inför.


– Det är fortfarande så att 80 procent av världens energiproduktion är baserat på fossila källor och det är en otroligt hög siffra. Det är mycket som krävs för att få till en förändring. Politiska styrmedel är en viktig faktor, precis som att företag måste inse vilken vinning hållbarhetsfokus långsiktigt har för företagets ekonomi och inte bara klimatet, säger Johanna Lindén.

Ett smidigt byte ökar hållbarheten

Petro Bio är experter på brännare och förbränningsutrustning. När de drog igång verksamheten för femtio år sedan handlade det om att försöka hitta sätt att förädla bränslen som olja och gas till energi. I dag är de stolta över att vara ett energiföretag med tyngdpunkt på mer miljövänliga bränslen.


– Huvuddelen av vår verksamhet ligger inom biobränslen, som till exempel träpulver och pellets. Våra moderna brännare skapar ren energi.

Unikt för Petro Bio är att de har lagt stor fokus på användarvänligheten av deras produkter. 


– Vi kan hjälpa företag att bygga om anläggningar, alltså ersätta det som de tidigare haft till ett mer hållbart alternativ. Men vi kan också leverera en helhetslösning direkt från start där våra modulinspirerade anläggningar gör att de enkelt kan installeras. De monteras fort helt enkelt. 


Vad tror du om framtiden med hållbarhet i fokus?

– I Norden har vi en stor fördel eftersom vi har lång tradition av hållbart skogsbruk med skog som kan användas till bland annat energi. I resten av Europa har man inte samma möjligheter i alla länder. Här får man lägga större fokus på att skapa energi från exempelvis rester av industri eller jordbruk. Man pratar om agrobränslen, där ofta avfall från en annan process blir till nytta. Jag tror att vi kommer att se mycket av det här i framtiden, eftersom det ger dubbel vinst. Du blir av med avfallet men återanvänder det. I dag testar vi att bränna det mesta för att på så sätt kunna hitta nya lösningar hela tiden. Vi har jobbat med olika biobränslen sedan 80-talet och vill vara med och peka ut riktningen för framtiden.