Jordens befolkning står inför en utmaning då livsmedelsproduktionen behöver öka till följd av en globalt växande befolkning. Inom Maudlivsmedelsforskning söker man nya hållbara lösningar till gagn för människa och natur, som tar tillvara jordens resurser på ett effektivt sätt.

– I människans näringsbehov ingår bland annat aminosyror och fettsyror. Därför är det nödvändigt att dessa ingår i maten, förklarar Jana Pickova professor i livsmedelsvetenskap.

Nya proteinkällor

Maud Langton, professor i matens struktur och egenskaper med fokus på vegetabiliska proteiner och insekter, upplyser om att vi inom en snar framtid med största sannolikhet även kommer att utnyttja näringsämnen från insekter i vår mat.

– Insekter har visat sig innehålla för människan essentiella aminosyror och en bra fettsammansättning samtidigt som de är lönsamma att odla och skörda och gör minimal påverkan på miljön.

Idag finns exempelvis mjölmaskråvara redan i produktion och används bland annat i kakor och energibars i USA.

Fisk i framtidsfokusjana

Fisken kommer också att spela en allt större roll i framtiden då det är billigt och effektivt att producera.

– Produktion av fisk gör litet koldioxidavtryck och det finns goda förutsättningar för att kunna odla fisk med bra näringskvalité i Sverige i mycket större utsträckning än idag, konstaterar Jana Pickova.

Just nu forskar man på att ta fram alternativa foder till de odlade rovfiskarna lax och gös, för att ersätta fiskmjöl från vildfisk, som används till stor del idag.

– Vi söker fullgoda foderalternativ med andra råvaror från hav, och land som till exempel blåmusslor, krill och odlade mikrober samt växter. Genom odling av mikroalger kan vi även utvinna och producera olja som motsvarar samma kvalitet som fiskolja, vilket är högst önskvärt.

Forskning för framtiden

Innovativ livsmedelsproduktion leder till klimatsmarta alternativ för att klara livsmedelsförsörjningen av jordens befolkning.

– Vi har kommit ganska långt inom forskning om vegetabiliska proteiner som matråvara, men kanske inte lika långt med attraktiva produkter. Ett ökat intresse för fler vegetariska alternativ och en större vegetabiliekonsumtion leder till nya gröna maträtter såsom vegoburgare , avslutar Maud Langton.