Nils-Erik Nilsson Inget av dem är på något sätt garanti för miljövänlighet. Allt har begränsningar i sin hållbarhet och eventuella förnybarhet. Allt vi gör använder icke förnybara resurser Se t.ex www.mfk.nu.

Som exempel använder vindkraft många gånger större mängd icke förnybara resurser än kärnkraft, räknat per producerad kWh! Överutnyttjande av biobränsle har lett till katastrofala konsekvenser.

Överanvändning av vatten har lett till katastrof

Vid Aralsjön har överanvändning av vatten lett till katastrof. På Bohusläns öar har ekskogarna förvandlats till kala klippöar för att eken används till fartygsbygge. Vi avskogade stora delar av Sverige för att vi behövde bränsle till järn och glasframställning.

Att biobränsle på något sätt skulle vara koldioxidneutralt är ju också en ren utopi. Detta visas bl.a. av isotopsammansättningen av atmosfärens koldioxid. Den visar att endast c:a 5% av koldioxiden har fossilt ursprung! Att helt avskaffa den fossila andelen skull alltså bara ge marginella effekter. Det enda verkligt hållbara, miljövänliga och koldioxidneutrala är kärnkraft.

Nils-Erik Nilsson
Miljövänner för Kärnkraft

Foto: Privat