Medan andra tillverkande företag 2017 undersöker möjligheten att övergå till fossilfri produktion, kan familjeföretaget Leksands Knäckebröd konstatera att tillverkningen, ja den har varit fossilfri sedan 2013.

– All energi som används till uppvärmning av lokaler och varmvatten kommer från återvunnen värme från bageriet.  Elen vi använder i bageriet kommer från vattenkraft, vind och biobränsle, och är till 100 procent förnybar, berättar Peter Joon, vd för bolaget.

Självförsörjd på värme

Vägen mot en fossilfri produktion började egentligen redan under 1950-talet. Långt innan oljekriser och klimathot, men med ett stort ekonomiskt sinne, installerade Peter Joons farfar den första värmeväxlaren i bageriets ugnar. Sedan dess har varje ny produktionslina kompletterats med ytterligare en värmeväxlare.

Vi kan vara närapå självförsörjande när det gäller värme

– Det gör att vi kan vara närapå självförsörjande när det gäller värme, säger han. Vi sparar miljontals kronor varje år genom att göra oss oberoende av de 300 kubikmeter olja per år som annars skulle vara ett faktum.

Ytterligare ett steg mot att minska de fossila utsläppen är målet med ett så närproducerat knäckebröd som möjligt. Rågen vi bakar på har i regel transporterats max 34 mil från bageriet vilket värnar om den lokala bygden samtidigt som transportkostnaderna reduceras och utsläppen minimeras.

Peter

Krav på leverantörer

– Vi ställer dessutom krav på att lantbrukarna reducerar sin miljöbelastning till lägsta möjliga nivå och dessutom använder så lite som möjligt av kemiska växtskyddsmedel och växtnäring, berättar Peter Joon. Vi använder inte heller några tillsatser i bakningen av vårt knäckebröd för att kunna erbjuda ett hälsosamt livsmedel med minimal klimatpåverkan.

För oss sitter hållbarhet i väggarna

Ständiga förbättringar mot en så effektiv verksamhet som bara är möjligt är ett arv som följt med från generation till generation; Peter Joon och hans medarbetare gör som man alltid gjort i företaget.

– För oss sitter hållbarhet i väggarna; det är en del av vår kultur. Genom ständiga förbättringar kan vi reducera slöseri vilket innebär såväl kostnadsbesparingar som en åtgärd för klimat och miljö. Det är en morot för mig, men även för mina medarbetare, avslutar Peter Joon.