Det konstaterar Anna Karin Jönbrink, ansvarig för forskningen inom Cirkulär Ekonomi vid forskningsinstitutet Swerea. De jobbar för närvarande med flera större projekt där de hjälper företag att ta sig vidare på vägen mot en cirkulär ekonomi.

- Vi vill visa att det ger marknadsfördelar och är lönsamt för företag att arbeta med cirkulär ekonomi. Dessutom kan det vara bra att förbereda sig för de betydligt striktare regelverk som är på väg inom EU, förklarar hon.

Lösningar för cirkulärekonomi

Swerea välkomnar alla företag som antingen vill bidra med lösningar för en cirkulär ekonomi men framförallt  företag som vill  utvecklas genom att delta i projekt.

Många tror fortfarande felaktigt att ett hållbart samhälle bygger bara på återvinning.

Att återvinna material bör bara ses som det sista steget i kedjan

- Men att återvinna material bör bara ses som det sista steget i kedjan, när produkten eller komponenten inte kan användas till något annat. Ett skäl är att inte förlora alla de resurser som gått åt till att forma den första produkten. Bättre då att hitta nya användningsområden till produkter och komponenter så länge det går.

Skaffa ett helhetsperpektiv

Dock måste man ha ett helhetsperspektiv, så man inte skapar nya miljöproblem i sin strävan att cirkulera. Exempelvis bör man vara försiktig vid återanvändning av äldre produkter som kan ha kemikalier i sig som är farliga och ibland till och med förbjudna, som gamla möbler för offentlig användning vars textilier kan innehålla flamskyddsmedel som absolut inte bör cirkuleras!

För att återanvändningen ska bli så effektiv som möjligt så måste också företag börja samarbeta betydligt mer över gränserna så att produkter redan från början kan förberedas för flera användningscykler.

- Ett exempel på ett lyckat sådant samarbete är ett företag jag träffade från Nya Zeeland. De tillverkar tvättmaskiner, och motorerna i dessa håller längre än andra komponenter. Så, då samarbetar de med ett företag som tillverkar vattenturbiner som återanvänder motorerna. Och det fiffiga är att tvättmaskinsbolaget redan från början tillverkar motorerna med fästen som behövs för vattenturbinerna, avslutar Anna Karin Jönbrink.