Många lantbrukare har framtidstro inom ekologiskt och vi ser att det framför allt är unga lantbrukare som är intresserade av att lägga om.

En omläggning tar minst två år och under den tiden får man inte sälja sina produkter som ekologiska, med det merpris som det oftast innebär - men man har ändå den högre arbetsbördan och eventuella utgifter för ombygge eller liknande, att tänka på.

När man odlar eko så innebär det att man tar större risker i sin produktion, eftersom det mesta av arbetet är förebyggande och man inte använder kemiska bekämpningsmedel om det skulle uppstå sjukdomar eller komma skadedjur i produktionen. Därför är det viktigt med både de statliga stöd som man kan få och att veta att det finns en marknad där ute som är villig att betala lite extra för de ekologiska produkterna.

Att bedriva lantbruk är en långsiktig satsning och därför är det viktigt att känna produktionstrygghet när man gör stora ändringar i sitt företag.

Bli ekobonde - nu. Det är vårt budskap till svenska bönder, unga som gamla. Det är inte gjort i en handvändning och vi säger inte att det är helt lätt. Men därför finns vi i föreningen Ekologiska Lantbrukarna, med många erfarna ekobönder i vårt nätverk, som stöd.

Paula Cederberg,
kommunikatör,

Ekologiska Lantbrukarna och kampanjansvarig,
Bliekobonde.nu