– Hållbara fonder, ansvarsfulla investeringar och etiska fonder har gemensamt att fondbolagen ställer krav på de bolag som fonden placerar i. Samtidigt är de strategiskt sammansatta för att ge god avkastning, säger Thomas Kjærgaard, Head of Responsible Investment på Danske Bank.

Olika fondbolag har olika kriterier för vad som ingår i deras hållbara fonder. Tidigare var det främst fokus på mänskliga rättigheter, antikorruption, klimat och arbetsmiljöfrågor. Numera kan hållbarhetskriterierna innefatta så mycket mer. Thomas

– Vi har valt att våra hållbara fonder bland annat ska arbeta aktivt för att minska koldioxidutsläppen och minska användandet av fossila bränslen. Vi uppdaterade våra hållbarhetskriterier efter klimatmötet i Paris, då vi vill att våra hållbara fonder ska driva klimatfrågan i enlighet med den globala överenskommelsen, berättar Thomas Kjærgaard.

På grund av fondbolagens olika hållbarhetskriterier bör du som investerare se över kriterierna för den fond du är intresserad av. Viktigt är att säkerställa att fondens hållbarhetskriterier överensstämmer med dina egna förväntningar på hållbarhet. 

– För att säkerställa att våra hållbara fonder lever upp till våra kriterier övervakar vi de innehav som ingår i våra fonder genom en noggrann process. Dessutom har vi uppföljningsmöten minst en gång i månaden där vi arbetar tillsammans med företagen för att de ska fortsätta göra rätt val på vägen mot en hållbar framtid, säger Thomas Kjærgaard.

Thomas fyra tips till den som vill göra hållbara investeringar:

1. Investera i hållbara fonder som är aktivt förvaltade.

2. Läs igenom hållbarhetskriterierna för fonden - överensstämmer de med din uppfattning av hållbarhet?

3. Läs igenom fondens innehavslista för att dubbelkolla att fondens investeringar överensstämmer med förväntningarna.

4. Välj en fondförvaltare som gör det lilla extra, både för dig som investerare och till företagen som fonden investerar i.

Hållbart Värde

Danske Invest erbjuder tre investeringsmöjligheter med hållbarhets fokus: Danske Invest European Corporate Sustainable Bond, Danske Invest Sverige Beta och Danske Invest SRI Global. Medlen placeras i bolag som tillämpar principerna för en hållbar utveckling.