Sasja Beslik, chef för hållbara finanser på Nordea, är ingen kändis i gemene svensks ögon, något som inte heller verkar vara hans drivkraft. Däremot är han knappast någon doldis för aktiva aktie- och fondsparare, särskilt bland dem som vill investera hållbart. Med lång erfarenhet inom sociala och etiska frågor på näringslivsnivå var han tidig med att sätta klimatet som en av våra viktigaste framtidsfrågor. Punkt. Klimatförändringarna är vår tids största hot och gör vi inget nu är frågan om vi ens har någon framtid.

– Ur ett rent personligt perspektiv vill jag kunna se mina barn i ögonen och säga att jag gjorde allt jag kunde för att den värld vi lever i ska finnas kvar, motiverar Sasja Beslik sitt eget personliga engagemang i klimatfrågan och lägger till:

– Sett ur Nordeas perspektiv är den finansiella sektorn en global världsmedborgare. Vi som Nordens största bank måste ta vårt ansvar och hjälpa till att omallokera kapital för en hållbar framtid. Det är dessutom helt avgörande för vår verksamhet att integrera hållbarhetsaspekter för att vara relevanta som bank även i framtiden.

 

Integrerad hållbarhet

 

Sasja Beslik inkluderat är de nu drygt 30 personer som arbetar med hållbarhet i hela Nordea. Ungefär 10 av dem sitter med i hans team och tillsammans jobbar de med att integrera hållbarhet i hela Nordeas erbjudande. Fokus hittills har varit att sätta den infrastruktur som krävs.

– Framöver fortsätter vi också att arbeta för att öka allmänhetens kunskap om varför hållbarhet, och särskilt klimatfrågor, är viktigt att integrera även i det enskilda finansiella engagemanget, oavsett som privatkund eller företag.

Att det finns en hel del utmaningar för banken står helt klart, men också att de har mycket att vara stolta över. Nordea har bland annat blivit utnämnd till bästa ESG-analys tre år i rad; de var först med att underteckna FNs principer för ansvarsfulla investeringar i Nordea; de är dessutom, troligtvis, den enda bank som till och med filmar deras besök hos bolag de väljer att investera i.

Hållbarhet är och ska vara en naturlig del av vår rådgivning.

– Hållbarhet är och ska vara en naturlig del av vår rådgivning, finansiering och våra investeringar. Det handlar om att ta vara på relevanta affärsmöjligheter samtidigt som vi minskar vår riskexponering. Att som sparare placera hållbart betyder att du ska få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer såsom miljö, sociala frågor eller ägarstyrning (ESG), säger Sasja Beslik.

 

Håller i jordglob. Foto: Unsplash

 

Hållbara stjärnfonder

 

Nordeas Starsfonder placerar i företag som är finansiellt starka och verkliga stjärnor inom området för miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Klimatfonden i sin tur hittar nya investeringsmöjligheter i företag som utmärker sig genom att de tillverkar produkter som bättre utnyttjar världens resurser. Det kan vara företag som arbetar med utsläppskontroller, förnyelsebar energi samt vatten- och avfallshantering.

– När du sparar i fonder är du ju faktiskt indirekt ägare av de aktier eller värdepapper som fonden investerar i. Genom att investera i företag som har en positiv miljöpåverkan, tar hand om sina anställda och agerar på ett transparent sätt, bidrar du till en hållbar tillväxt samtidigt som dina pengar växer.

Enligt en studie från Nordea är det 27 gånger mer effektivt (sett till det egna koldioxidutsläppet) att spara hållbart än andra vardagliga saker som att åka tåg istället för bil och att äta mindre kött, för att ta några exempel. Att spara hållbart har historiskt sett dessutom gett lika bra, om inte högre, avkastning.

För den som vill se över sitt sparande och skapa en mer hållbar portfölj har Sasja Beslik några första, enkla råd:

Ju mer krav man ställer på hållbara alternativ, desto fler alternativ kommer det att finnas.

– Nordea (och många andra fondbolag) redovisar så kallade hållbarhetsprofiler för sina fonder. Ett sätt att börja se över ditt sparande är därför att gå in på hallbarhetsprofilen.se för att jämföra dina fonder ur ett hållbarhetsperspektiv. Kontakta din bank och be dem hjälpa dig att lägga om ditt sparande till mer hållbara alternativ. Ju mer krav man ställer på bankerna att erbjuda hållbara alternativ, desto mer alternativ kommer det att finnas, säger han och avslutar:

– Genom att titta på hållbarhet utifrån både ett risk- och möjlighetsperspektiv kan Nordea hjälpa våra kunder att göra hållbara investeringar på lång sikt, som både är positiva för deras ekonomi och den värd vi lever i. Och vem vill inte vara med och bidra i framtidens företag som skapar en bättre miljö?