– Många forskare anser att vi kan bromsa klimatförändringarna genom att minska förbränningen av kol, olja och gas, så kallade "fossila bränslen". De släpper ut växthusgaser när vi bränner dem. Vi behöver istället övergå till alternativ som kärnkraft och förnybara energikällor, säger Mark Howells, professor på enheten för energisystemanalys på KTH.Mark

Energieffektivitet kräver förändringar inom industrin och byggnader, det kräver att vi bygger och gör saker annorlunda. Vattenkraft begränsas av antalet lämpliga platser i floder. Solenergi kräver stora dyra batterier för att lagra sommarsolen och producera el. Kärnkraft levererar stora billiga mängder tillförlitlig energi både sommar och vinter. Mark Howells påpekar att, även om kärnkraft är en riskabel energikälla så är riskerna i Sverige små.

– Vi måste säkerställa att energiförsörjningen är miljövänlig, säker och motståndskraftig. Sverige är beroende av kärnkraft och vattenkraft för sin elförsörjning. Detta är billiga energiformer som inte kräver dyr lagring. Tillgången till konkurrenskraftig svensk el stärker i sin tur konkurrenskraften för den tillverkande industrin, säger Mark Howells.