Förutom den förnybara råvaran som binder koldioxid under sin livstid så kan papper ersätta många fossilbaserade förpackningar redan idag. Det konstaterar Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs.

– Ett exempel som precis lanseras av en av de stora livsmedelskedjorna är ett tråg till exempelvis skivad skinka. Det tillverkas i vårt material FibreForm och blir både mer klimateffektivt och väger mindre än motsvarande plastförpackning.

 

Ett extra steg gör skillnad

En annan förpackning med flertalet miljöfördelar är deras D-sack, som vid livscykelanalyser visar sig ha en klimatpositiv inverkan. Det är en cementsäck som läggs oöppnad i cementblandaren.

– Säcken löses upp under blandningsprocessen, vilket gör att det varken blir damm eller spill, samtidigt som det inte blir något förpackningsavfall. Att förpackningen dessutom blir en del av cementen gör att koldioxiden binds och ger en oerhört bra klimatprestanda för förpackningen, förklarar Malin Ljung Eiborn entusiastiskt.

 

Säckar av skräp. Foto: Unsplash

Den smarta D-sack innovationen är en innovativ lösning som minskar avfall och spill, en liten förändning som i slutändan kan göra stor skillnad vid exempelvis omfattande byggen. Foto: Unsplash

 

Produktionen är lika viktig

De har även kommit långt när det gäller att se till att den egna produktionen är klimatsmart, den är idag nästan helt fossilfri och målsättningen är att nå 100 procent fossilfritt.

– Och när det gäller våra egna utsläpp av växthusgaser jobbar vi konstant med det och har satt upp höga mål framöver för att bidra till att nå klimatmålen i Parisavtalet.

 

Det globala perspektivet ska med

Att se klimatutmaningen i ett globalt perspektiv och inte bara fastna i den egna bubblan tycker Malin Ljung Eiborn är mycket viktigt.

– Vill vi nå en hållbar framtid måste vi göra rätt val utifrån ett helhetsperspektiv, inte bara vårt eget.

"Det är svårare eftersom de inte själva har kontroll"

Ett sådant mål är att de ska se till att utsläpp som orsakas utanför den egna produktionen ska minska rejält till 2030. Det är svårare eftersom de inte själva har kontroll på den typen av utsläpp, utan målet ska nås genom att i samarbete med leverantörerna se till att de minskar sina utsläpp.

– Vi måste vara lite tuffa där om vi vill nå våra mål, men samtidigt tror jag det är bra att våra leverantörer får något att förhålla sig till om de vill jobba med oss, det vinner alla på.

 

Globalt perspektiv - jorden från rymden. Foto: Pixabay

Små korrigeringar kan gynna hela vår planet, det är viktigt att ha ett globalt perspektiv. Foto: Pixabay

 

Den lilla justeringen gör skillnad

Eftersom BillerudKorsnäs har kunder i hela världen så är transporter en viktig faktor att jobba med ur klimatperspektiv.

– Vi försöker lägga över så mycket transporter vi kan på järnvägen från bruken. Men det som begränsar idag är att det är svårt att få tid och plats på rälsen och kunna hålla leveranstiderna. Men att vi kör mycket via järnväg visar den siffra vårt fraktbolag ScandFibre tagit fram. Var tredje tågtransport som går över Öresundsbron är deras, avslutar hon med ett leende.

 

BillerudKorsnäs klimatmål

Som en av föregångarna inom den globala förpackningsindustrin har BillerudKorsnäs fått sina klimatmål godkända av initiativet Science Based Targets. Initiativet initierades av FN, WWF och World Resources Institute och syftar till att förmå världens företag att anta klimatmål i enlighet med FN’s Parisavtal.

De godkända målen, som är i linje med vad som krävs för att den globala uppvärmingen inte ska överstiga två grader, är att:

  1. Till år 2030 minska direkta utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten och indirekta utsläpp från köpt energi med minst 59 procent jämfört med 2016 års nivåer. År 2050 ska motsvarande utsläpp vara minst 74 procent lägre.
  2. Till år 2030 minska indirekta utsläpp av växthusgaser från inköp av varor och tjänster (exempelvis transporter) med minst 30 procent jämfört med 2016 års nivåer. År 2050 ska motsvarande utsläpp vara minst 70 procent lägre.

 

Billerud statestik

 

Klicka här för att läsa mer om BillerudKorsnäs och företagets klimatsmarta satsningar!