Om klimatpåverkan från det vi äter ska minska behöver vi i den rika världen övergå till en mer växtbaserad kost.

- Vi arbetar med att utveckla produkter från inhemskt odlade baljväxter, dvs bönor, linser och ärter som är näringsrika och goda, berättar Elin Röös, projektledare och forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Odlingen av bönor har fördubblats i Sverige de senaste fem åren men det finns utrymme att odla mycket mer.

Forskningsprojektet syftar till att få fram nya proteinrika livsmedel

Baljväxter har många fördelar både för hälsan och för jordbruket. Baljväxter binder själva kväve och bidrar till mer variation i odlingen. Dessutom är de proteinrika och kan således utgöra ersättning för kött. Klimatpåverkan från baljväxtsodling är betydligt lägre än för köttproduktionen. För hälsans och klimatet skull behöver vi äta mindre rött kött.

För hälsans och klimatets skull behöver vi äta mindre rött kött

- Nu handlar det om att tänka annorlunda om våra odlade baljväxter. Det är lätt att vi tänker maträtter som bruna bönor och ärtsoppa. Men det finns alternativ. Åkerbönan används uteslutande till djurfoder idag, men den kan vi människor också äta. Vi har också gråärt som är en gammal sort som liknar kikärtan.

I projektet studerar en växtodlingsforskare hur baljväxtodlingen i Sverige kan öka.

I projektet (som pågår i fyra år) studerar en växtodlingsforskare hur baljväxtodlingen i Sverige kan öka. Ett antal jordbrukare är inblandade för att göra testodlingar. En nutritionsforskare studerar de svenska baljväxternas näringsinnehåll och hur de förändras under olika typer av förädling. En ekonomiforskare studerar hur baljväxter kan marknadsföras ut till konsumenter. Odlingen och förädlingens miljöeffekter kartläggs också för att minimera miljöpåverkan i alla led.

Samarbete i hela kedjan

Engagerade i projektet är också tre livsmedelsföretag; Orkla Foods, Fazer och Oatly som har till uppgift att testa svenska baljväxter i gamla och nya produkter. Även Regionförbundet i Kalmar och Region Skåne ingår i projektet liksom Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter som bidrar med kunskap om baljväxtodling, en anläggning för rensning och utsäde för provodling.

- Genom ett brett samarbete längs hela livsmedelskedjan – hela vägen från bonden till konsumenten – hoppas vi lära oss mycket om svenska baljväxter och hur de kan utgöra en viktig del i en mer näringsriktig och klimatsmart svensk kost, säger Elin Röös.

SLU - logo