Nu har så pass många företag, branscher och konsumenter engagerat sig i hållbarhetsfrågorna att jag är övertygad om att  omställningen till ett mer hållbarart samhälle kommer att gå snabbare. Och snabbare måste det gå om vi ska lyckas rädda världen.

Något som också är positivt är att det äntligen finns ett förslag från EU-kommissionen om hur vi ska driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, något som är nödvändigt för att uppnå ett mer hållbart samhälle. Det är hoppfullt att det nu finns ett paket där man har ringat in det mesta som måste inkluderas i en cirkulär ekonomi, som avfallslagstiftning, design och konsumtion.

Det saknas också en helhetsbild för hur vi ska nå kretslopp som inte hindras av kemikalier

Visst, man kan tycka att det saknas tydlighet i ett antal definitioner, att det saknas ett helhetsgrepp för att stimulera marknader för återvunnen råvara eller att målen som är satta för avfallshantering skulle vara tuffare. Det saknas också en helhetsbild för hur vi ska nå kretslopp som inte hindras av kemikalier, det saknas skrivningar om industriavfall och visst hade man kunnat våga vara ännu tuffare för att driva på den konsumtionsomställning ­- som är nödvändig. Önskelistan kan bli lång. Men om vi istället föreställer oss att hela EU faktiskt uppnår det som står i kommissionens förslag, då har vi kommit en bra bit på vägen mot att sluta cirkeln. Då har vi kanske kommit så långt att cirkeln sluter sig själv, blir till ett hjul som rullar på, utan att ytterligare styrning och direktiv behövs.

Det behövs nytänkande i produktdesign och nya affärsmodeller med möjlighet till uppgradering och återbruk

Realisten i mig inser dock något som optimisten kanske förbiser. Vi sitter lite fast i det gamla tänket ändå. Därför behöver vi just nu fortsatta knuffar i rätt riktning. Idag omger vi oss med produkter som är ömtåliga, svåra att laga, svåra att uppgradera och med snabba modevariationer. Det driver på en fortsatt ökande nyförsäljning och ett ständigt ökande flöde av resurser och avfall. Det behövs nytänkande i produktdesign och nya affärsmodeller med möjlighet till uppgradering och återbruk. Att företagen tillhandahåller tjänster istället för produkter är inte en ny tanke, men den behöver implementeras i ett bredare perspektiv. För att allt detta ska kunna hända behövs styrmedel och politik som driver på när företagen tvekar inför språnget.

Läs mer här!