Den första tipping-point handlar om varför. Frågan om varför har stått i vägen för ett offensivt klimatarbete under många år. Varför ska jag, min enhet, mitt företag, min stad eller mitt land bry sig om klimatet? Vad vinner vi på det? Det finns ju andra som har ett större ansvar och som borde göra sin del innan vi behöver göra vårt. I det kortsiktiga och möjligtvis egoistiska perspektivet har det mest rationella tidigare varit att inte bry sig, men detta är på väga att ändras.johan

I takt med att allt fler vågar, tänker och tar ansvar för klimatet - för att det är det enda rätta både moraliskt men också strategiskt och ekonomiskt - börjar det nu även bli rationellt kortsiktig att ta ansvar för klimatet. Frågan har börjat nå sin tipping point, vilket kan ses både internationellt, nationellt och lokalt genom såväl Parisavtalet som genom klimatneutralitetsmål i kommuner, företag och för hela Sverige. När tillräckligt många tar ställning försvinner varför frågan.

Den andra tipping-point handlar om ansvar för både direkt och indirekta klimatutsläpp. Klimatutsläpp är globala och känner inte några nationsgränser. Ett helhetsperspektiv på klimatfrågan behövs, vilket bla visades av den rapport som Naturvårdsverket släppte och som visade att Sveriges klimatutsläpp blir mångdubbelt större om de indirekta utsläpp som uppstår genom vår konsumtion medräknas. Klimatavtryck, klimatkalkyler och andra verktyg börjar bli allt vanligare både hos företag och kommuner. Genom att arbete med ett helhetsperspektiv blir många fler ansvariga, berörda och engagerade i klimatfrågan.

Den tredje tipping-point handlar om att det klimatvänliga börjar bli det attraktiva och det eftersträvansvärde. Att ha solceller på taket eller att kunna producera sin egen förnyelsebara energi är något som både privatpersoner som fastighetsbolag eftersträvar. Teknikutvecklingen gör idag att det klimatvänliga börjar bli det mest ekonomiskt attraktiva och det som ger status. Företag som aktivt arbetar med klimatfrågan är attraktivare både för anställda, kunder och för investerare.

Nu vänder det – nu tippar det över!