1. Vi delar våra framgångar

Den Pokemon jag fångar, kan du också fånga och ju fler vi är, desto fler blir Pokemonstren. På samma sätt ska delandeekonomin fungera; kakan växer av att vi agerar tillsammans. Ju fler som väljer att streama musik istället för att köpa cd-skivor, desto större blir utbudet. Ju fler som avstår från egen bil till förmån för en bilpool, desto fler ställen kommer bilarna att finnas på och desto lättare blir det för nästa person att inte längre ha egen bil.

2. Vi utvecklar istället för att konsumera

De Poke-ägg jag fångat, samlas och kläcks så småningom, en skarp kontrast mot andra dataspel där det ju handlar om att skjuta för att döda. När det premieras att vårda och utveckla och ta tillvara på resurser, får vi ett mycket trevligare samhälle – ta en titt runt om dig och du ska finna massor av resurser som inte utnyttjas!

3. Vi prioriterar upplevelsen, inte prylen

En stor del av vår klimatpåverkan är prylar vi köper, använder någon enstaka gång och sedan glömmer längst in i garderoben eller byrålådan. När jag var ung var ”slit och släng” ett skällsord, nu önskar man att saker åtminstone användes tills de var slitna. Men Pokemon Go utgår från en pryl vi alla redan har – smartphonen – och tillför en upplevelse, med minimal extra klimatpåverkan eller resursförbrukning. Ju mer vi kan göra så, desto bättre för världen!

4. Vi njuter av vår närmiljö

En viktig del av vår självbild och en allt större del av vår klimatpåverkan är de långväga resorna. Efter sommarlovet jämför ungarna vem som åkt längst, semestern i närområdet är pinsam. Pokemon vänder upp och ned på det; de bästa områdena kan vara alldeles inpå husknuten, särskilt om man bor i en tät storstad, och Pokestops lockar oss att upptäcka attraktionerna i närområdet. Den som åker långt bort har inte uppkoppling och kan inte fånga nya pocket monsters. Kan även vi som inte är hooked på Pokemon återupptäcka vår närmiljö, är mycket vunnet.

5.  Vi rör på oss

För att hitta Pokemons måste man röra på sig, ännu mer för att Poke-äggen ska kläckas – de ovanliga kräver upp till tio kilometers promenad. Den som försöker ta bilen blir avslöjad; det är fysisk aktivitet som räknas. I tider där de flesta av oss är alltför stillasittande, är det en god sak i sig – och det gör det lättare för oss att låta bilen stå också i helt andra sammanhang.

Missförstå mig inte. Pokemon Go är inte en miljösatsning, upphovshennen knappast klimataktivister. Men just detta är så gött, när klimat- och miljönyttan blir stor utan att det ens var tanken. Som de som satte upp lånecyklar för att det var ett bra sätt att sprida reklam, eller de som kom på Spotify; vilken klimatnytta det blev av bara farten!

Här är min utmaning!

Politiken har långt över blockgränserna enats om att Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, ha 100% förnybar energi till år 2040 och ha nettonoll i klimatpåverkan till år 2045. Försöker vi nå målen genom att späka och uppoffra oss, så får vi inte med oss särskilt många. Vi måste göra det lätt, lönsamt och lustfyllt att göra rätt; få en bättre vardag lokalt samtidigt som vi får en bättre framtid globalt. Många av lösningarna känner vi inte till ännu; dagens och morgondagens tekniker får komma på dem, oofta med klimatnyttan som positiv sidoeffekt, inte som syfte.

Vi måste jobba brett. Klimatarbetet får ofta symboliseras med en elbil eller en solcell, men klimatutmaningen är så stor att vi måste bli smartare, effektivare och mer förnybara på alla områden. Och är omställningen lustfylld, vill alla vara med. Gotta catch ’em all.