– Om en vara är märkt med en kvalitetscertifiering betyder det att den är certifierad av tredje part, vilket innebär att externa revisorer har granskat att producenten noga tar hänsyn till djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöpåverkan i produktionen, säger Britt Rahm, vd på Sigill Kvalitetssystem AB.Britt

Certifierings-märket går att finna på exempelvis äpplen, griskött, nötkött, tulpaner och honung och är idag en välkänd symbol hos svenska konsumenter. Dagens konsumenter är väl medvetna om de olika certifieringar och kvalitetsstämplar som finns.

Kontinuerlig uppföljning

Lagstiftningen i Sverige ligger långt fram när det gäller hantering av djur, natur och livsmedel. Att välja en produkt från Sverige som dessutom är kvalitetsmärkt garanterar att produktionen skett med högsta standard.

– Att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet besöker producenten och följer upp djuromsorg, livsmedelssäkerhet samt miljöansvar skänker trygghet till konsumenterna att tillverkningen av de varor de köper följer god etik och är kvalitetssäkrad, avslutar Britt Rahm.