Jag undrar redan nu hur den kommande perioden kommer att beskrivas i våra historieböcker?

Visst är det otroligt spännande att världen för första gången i historien enats om ett globalt avtal där 195 länder bestämt sig för att kämpa mot klimatförändringarna. Det är en viktig signal som ger oss hopp. Men tyvärr lämnar avtalet en hel del övrigt att önska. Vi på Världsnaturfonden WWF hade gärna sett en tydligare färdplan och konkreta åtgärder mot målet att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader. Inte minst krävs ett starkare skydd för de människor som är mest utsatta.

Vi vill minska människans ekologiska fotavtryck

Men, världens länder har enats om en gemensam vision för klimatet, och genom det är en viktig grund lagd. Det är nu vår resa för klimatet kan börja på allvar.

Sedan jag började på WWF för drygt fem år sedan har vårt uppdrag och mandat varit tydligt. Vi vill minska människans ekologiska fotavtryck och se till att människor kan ta del av naturens resurser på ett hållbart sätt. Om vi ska kunna hejda förstörelsen av jordens natur så måste vi bygga en framtid där människor lever i harmoni med planeten. Allt hänger ihop. Hela vår existens och ekonomi bygger på ekosystemtjänster, alltså det arbete naturen gör åt oss genom att producera vatten, mat, energi och mycket mer. Genom att se sambanden kan vi påverka utvecklingen i rätt riktning.

I vår strävan efter att leva inom planetens gränser samverkar vi med näringsliv, myndigheter, organisationer och allmänhet. Vi vill hitta lösningar som ger ett bättre klimat, renare vatten, mer hållbar produktion och konsumtion och en kretsloppsanpassad ekonomi.

2015 var början på slutet för den fossila eran

Som exempel på en satsning för klimatet kan jag nämna Climate  Savers, vårt företagsprogram som inte bara ser till att företagen minskar utsläppen i sin egen värdekedja utan att de också påverkar lagstiftare, myndigheter och andra aktörer. En annan är WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge som utvecklats till en internationell succé. Där utmanar vi städer över hela världen till att bli inspirerande förebilder för hållbar utveckling. Malmö, Uppsala, Stockholm och Göteborg har varit finalister i den globala tävlingen som nu drivs i 21 länder. Ett tredje exempel är den globala Earth Hour-kampanjen som lördagen den 19 mars genomförs för nionde gången i Sverige. Tillsammans med allmänhet, företag och kommuner skickar vi ett starkt budskap till våra politiker om att en övergång från ett fossilbaserat till ett hållbart och förnybart energisystem är nödvändigt.

Städer, företag, investerare, politiker och privatpersoner måste agera. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

WWF och många andra har lagt ner sin själ i förberedelserna till Parismötet. Genom det nya avtalet har världens ledare och förhandlare tagit fram ramen, men det är nu som vi tillsammans måste måla tavlan - och vi har ingen tid att spilla.

”2015 var början på slutet för den fossila eran. Människorna gick samman och jobbade för en hållbar planet. De lyckades.” Så hoppas jag att historieböckerna kommer att beskriva den här perioden.

Håkan Wirtén
Världsnaturfonden WWF