COP22 kommer handla om hur implementering av klimatåtgärder kan stärkas och skyndas på, förhandlingar och beslut kommer även göras kring hur klimatavtalet ska följas upp. Efter det framgångsrika mötet i Paris så är förväntningarna höga på vad COP22-mötet ska leda till. Inte minst då världen, för bara några veckor sedan, tog ett viktigt steg när man nådde den majoritet av länder som krävs för att låta klimatavtalet från Paris träda i full kraft. En politisk väldigt viktig signal som krävs för att initiera den omställning vi har framför oss.

Jag var själv på plats i Paris

Jag var själv på plats i Paris och kommer även delta på COP22. Företag har en viktig uppgift. Vi har ett ansvar att själva sträva mot en hållbar verksamhet i det egna företaget, men vår roll handlar också om att skicka tydliga signaler för att driva på politiska processer som underlättar klimatomställning. Att ICA deltar på COP22-mötet beror också på att vi ska få ta emot FNs klimatpris för projektet Klimaträtt som vi var med och initierade.

FN utser varje år globala förebildsprojekt och -företag för att belysa det viktiga arbete som redan görs. Klimaträtt har hjälpt och inspirerat Kerstinmänniskor i ett flerfamiljshus i Uppsala att på ett enkelt sätt minska sin klimatpåverkan. Minskningen skedde med hjälp av en app som veckovis gav återkoppling på det egna klimatavtrycket från konsumtion, boende och andra vardagsval men även genom att deltagarna fick ta del avkunskap och inspiration.  Deltagarna i Klimaträtt minskade sina egna klimatavtryck med mer än 30 procent på bara sex månader.  Klimaträtt synliggör att det redan idag går att leva ett mer klimaträtt liv. Lösningar finns tillgängliga i bland annat livsmedelsbutiker och valet av transportsätt.

De två huvudingredienserna i receptet för en omställning är att fler gör medvetna val och för oss som företag gäller det att underlätta dessa val.. Klimatutmaningen behöver lösas genom samspelet mellan individernas val, samhällets och företagens klimatdrivna omställning, samt de internationella klimatförhandlingarna på policynivå.

I ärlighetens namn vet de flesta av oss att vi måste göra något för att stoppa klimatförändringen

I ärlighetens namn vet de flesta av oss att vi måste göra något för att stoppa klimatförändringen, men många vet inte hur det egna klimatavtrycket ser ut eller vilken åtgärd som bäst skulle minska det. De svenska konsumenterna har ett betydande miljöengagemang och efterfrågar mer kunskap om vilka varor, tjänster och beteenden som kan minska deras klimatpåverkan. Detta är en möjlighet ur ett klimatperspektiv men också ur en affärsmässig synvinkel. Vinnaren blir, förutom framtida generationer, de företag som framöver kan möta dessa behov på bästa sätt.   

I det större perspektivet måste vi alla förr eller senare ändra på hur vi producerar och konsumerar tjänster och produkter. Många företag liksom ICA, vill gå i täten för den här utvecklingen och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. För att en förändring ska bli verklighet måste fler aktörer samverka för att ta bort hindren. När företag vet vad som behöver göras och individer förstår att klimatomställningen är möjlig, driver det också politiken i rätt riktning.

Vi har alla möjlighet att ta tillvara på de möjligheter och lösningar som ligger serverade framför oss, för klimatutmaningen behöver lösas både vid middagsbordet, vid mötesbordet och vid förhandlingsbordet.