Nyheter inom miljöteknik engagerar. Tesla, solcellsinnovationer och appar som kan beräkna din klimatpåverkan är exempel på teknik som ger många framtidshopp, och som lovar alltifrån bättre luft och smartare städer till rena industrier. Ny teknik levererar mycket, men kan framtiden verkligen leverera allt? Det korta svaret är ja. Men inte utan stora satsningar.

Vi har stora hål att fylla och behov av teknik för att lösa problemen, inte minst inom miljö. Klimat, transport och energi är bara några områden som skriker efter lösningar, och lösningar finns. Som ett resultat av bland annat lägre svavelhalter i fartygsbränslet minskade svavelutsläppen på Östersjön med nästan 90 procent mellan 2014 och 2015, ett fantastiskt resultat. Men samtidigt verkar många lösningar gå för långsamt.

Vi har stora hål att fylla och behov av teknik för att lösa problemen

När vi väl bestämt oss går utvecklingen snabbt, men det finns ett orosmoln kring inställningen till ny teknik. På många ställen förutsätts det att framtiden kommer leverera lösningar, vilket också ofta verkar realistiskt. Men det skapar en fara, för allt kommer inte lösa sig själv. Det krävs stora satsningar för att lyckas ta oss från business as usual till hållbarhet, och den nuvarande utvecklingen behöver gå mycket snabbare.

Syns inga nya satsningar

Ett exempel på när beslutsfattare tillgodoräknar sig teknik som ännu inte fungerar i planeringen för våra utsläppsminskningar. Länder och forskare räknar med att vi i framtiden ska kunna fånga upp koldioxid från processer för att sedan lagra det, kallat Carbon Capture Storage (CCS), vilket vi ännu inte lyckats få att fungera.

Tekniken skulle enligt prognoserna egentligen redan varit igång

När den är klar är förhoppningen att vi ska kunna få minusutsläpp och internationella energimyndigheten förutsätter att CCS kostnadseffektivt kommer leverera en femtedel av utsläppsminskningarna som behövs för att hålla oss under två grader till 2050. Norge har redan lovat att all koldioxid som släpps ut från Europas kolkraftverk kan lagras i Nordsjöns botten, men tekniken skulle enligt prognoserna egentligen redan varit igång. Trots förseningen syns inga nya satsningar i de politiska ambitionerna.

Stärka nuvarande prognoserBeatrice

I en intervju berättade sir David King, Storbritanniens representant i klimatfrågor, i positiva ord att Storbritanniens utsläppsminskningar, inklusive CCS-tekniken, motsvarar 50 procents chans att hålla oss under två graders uppvärmning. Det är ingen höjdare, och ett tydligt bevis på hur mycket mer vi behöver satsa. Både kraven och löftena borde vara rejält högre med den redan befintliga och etablerade tekniken, och att dessutom tillgodoräkna sig teknik utan att satsa på andra områden kan skapa befogad oro.

I princip alla länder skulle behöva stärka sina nuvarande prognoser för utsläppsminskningar till 2050 för att vi ska kunna nå tvågradersmålet, och då finns ändå CCS-tekniken med i uträkningarna. Vi ska ha hopp kring tekniken, CCS-tekniken är lovande, men vi kan inte förlita oss på en ännu ofärdig teknik utan att samtidigt satsa på annat.

Stora utmaningar

Det är inte helt riskfritt att lägga alla sina ägg i en ofärdig korg, och potentialen för ny teknik får inte minska lusten och motivationen att satsa på andra saker – och annan ny forskning och innovativ teknik. Vi måste fortfarande prioritera att effektivisera, bygga ny miljövänlig energi och lägga ner kolkraftverk trots hägrande CCS-teknik.

Tekniken kommer inte hålla allt den lovar alla gånger, men den kommer behöva lösa mycket

Tekniken kommer inte hålla allt den lovar alla gånger, men den kommer behöva lösa mycket. Vi har stora utmaningar för att nå det hållbara samhället och det är både dyrt och onödigt att försöka nå dit utan teknikutveckling, forskning och innovationer. Vi måste prioritera utvecklingen och satsa på flera kort samtidigt. På det sättet är det värsta som kan hända att vi står där med många olika fungerande lösningar, i en både modern och hållbar värld.

Beatrice Rindevall,
Redaktör på Supermiljöbloggen
och Årets miljöhjälte 2015