Det är nu av största vikt att regeringar över hela världen gör allt de kan för att skapa en hållbar framtid med ett klimat i balans. Både för oss själva, våra barns skull och för de länder som drabbas värst av klimatförändringarna.

Vi står inför fantastiska möjligheter där Sverige kan göra en enorm insats för miljön och klimatet – och där vi också kan tjäna på det ekonomiskt. Men det krävs att våra politiker tar på sig den ledartröja som behövs när de sätter ramverket. 

Fem tips på vägen mot en mer hållbar framtid

Just nu samlas Sveriges politiker och beslutsfattare i Almedalen. För att göra det så enkelt som möjligt för våra politiker, med Löfven och Kinberg-Batra i spetsen, har jag tillsammans med några av miljörörelsens klimatexperter skrivit ner fem tips på vägen mot en mer hållbar framtid:

1. Vi behöver en svensk klimatlag med tydliga klimatmål.  Vi gläds åt att regeringen har fattat beslut om att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på 100 procent förnybar energi. Men ett nettonollutsläpp till år 2045 räcker inte för Sverige - det är tio år för sent. Därför behöver vi en svensk klimatlag som åtar Sverige att gå mot nära nollutsläpp av växthusgaser och 100 procent förnybar energi till år 2030. Alla politiska partier bör också ställa sig bakom att Sverige ska bli världens första fossilfria land.

2. Regeringen måste driva en tuffare linje i EU. Även EU behöver skärpa sina mål. Vi vill att regeringen driver på för att få till ett 100 procent förnybart energisystem till år 2040. Genom statliga Vattenfall kontrollerar vi några av de största kolkraftverken och kolgruvorna i Europa - en verksamhet som släpper ut mer koldioxid än vad Sveriges alla transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Antingen kan regeringen se till att Vattenfall behåller och avvecklar verksamheten, eller ställa som krav att den nya ägaren inte öppnar nya gruvor. Vi måste låta kolet ligga.  Överskottet av utsläppsrätter i EU bör också omedelbart skrotas.

3. Fotavtrycken från konsumtionen måste minska. Sätt tydliga och ambitiösa mål om att minska utsläppen från vår konsumtion. Viktiga frågor är att matsvinn och köttkonsumtion måste halveras och att ekonomiska styrmedel för en hållbar livsmedelskedja behöver utvecklas. Städerna måste bidra med minskade utsläpp genom mer klimatsmarta upphandlingar av mat, byggnader och transporter. Vi behöver också en stadsplanering som gör det enklare att leva hållbart, till exempel genom att satsa på cykel- och kollektivtrafiken före privatbilism. Omställningen kommer att kräva ett ökat samarbete mellan myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och utbildningssektorn.

4. Sverige ska bli bäst i världen på miljöinnovation. Sverige har många duktiga innovatörer, men idag tar det alldeles för lång tid före lösningarna når marknaden – om de når den alls. Stötta därför kommersialiseringen av svenska klimatinnovationer så att de kan bidra till att minska de globala växthusutsläppen till år 2030. På så sätt bidrar vi också till att minska andra länders CO2-utsläpp, vattenfotavtryck, avfallsproblematik och luftföroreningar samtidigt som vi skapar fler arbetstillfällen både i Sverige och globalt.

5. Öka klimatsmarta investeringar i finanssektorn. Även konsumtionen av finansiella tjänster leder till klimatutsläpp. Alltför många svenskar har fossila bränslen i sina investeringsportföljer. Regeringen bör därför ställa krav på att alla banker, fond- och försäkringsbolag redovisar sina koldioxidinnehav, så att kunderna får tydligare underlag att fatta beslut kring. Regeringen bör också ge AP-fonderna ett tydligt uppdrag att förvalta kapitalet i linje med klimatavtalets mål. Sverige bör också starta en grön investeringsbank som kan erbjuda marknaden gröna obligationer.

Till våra politiker i Almedalen - varsågoda, här är några av lösningarna för en mer hållbar framtid. Vi på Världsnaturfonden WWF står redo att stötta er så att ni kan agera snabbt och kraftfullt – för Sveriges skull men också för att hjälpa de länder som drabbas värst av klimatförändringarna.

Tillsammans klarar vi att nå hela vägen mot en fossilfri värld!

Håkan Wirtén,
Generalsekreterare WWF