Nästa steg är att dramatiskt minska utsläppen. Målet är ett fossilfritt inrikesflyg 2030.

 

En enorm minskning

De senaste 40 åren har koldioxidutsläppen minskat med 70 procent per flygstol genom att varje ny flygplansmodell varit mer bränsleeffektiv än den föregående. De Boeing 737 som levereras i dag kan transportera dubbelt så många passagerare som den första versionen av samma plan – med hälften så mycket bränsle. Flygplan som byggs i dag har 15-20 procent lägre förbrukning än de plan från sent 90-tal som de ersätter.

 

Det krävs teknisk innovation

För att flyget ska bli fossilfritt krävs några tekniksprång. På kort sikt är det biobränsle som har störst chans att minska utsläppen. Biobränsle fungerar i dagens flygmotorer och kan sänka utsläppen med 70 procent. Problemet är att tillgången är begränsad. Det kan lösas, men det behövs politiskt stöd för att etablera storskalig produktion.

På lite längre sikt är elektrifiering mycket lovande. Om ett par decennier är det inte omöjligt att alla inrikesresor sker med elflyg utan utsläpp.