Klimatåtgärderna måste skyndas på för att inte riskera förutsättningarna för vår civilisation.", säger Carina Borgström Hansson expert på ekologiska fotavtryck på Världsnaturfonden WWF.  

 

Modelland för andra länder 

Riksdagen har nyligen antagit en klimatlag och ett antal klimatmål, bland annat att utsläppen från inrikestrafiken ska minska med 70 procent till 2030. Världsnaturfonden WWF applåderar klimatlagen, men menar att klimatmålen behöver skärpas ytterligare för att göra Sverige till ett verkligt modelland för andra länder. "Vi i Sverige behöver visa omvärlden att vi tar klimatet på allvar, speciellt med tanke på att vårt ekologiska fotavtryck per capita är ett av de största i världen och inte långt efter dem från USA, Australien och Förenade Arabemiraten", säger hon.

"Trafikverket har redan konstaterat att vi behöver få bort en tredjedel av bilarna"

När det kommer till minskningen av utsläppen från den svenska inrikestrafiken har Trafikverket redan konstaterat att vi behöver få bort en tredjedel av bilarna från våra vägar för att nå målet. Här menar Carina Borgström Hansson att städerna har en central roll för att styra om resande från bil till gång, cykel, och elektrifierad kollektivtrafik.

 

En växande trend

Att inte äga egen bil är en trend som redan växer sig stark i städerna och det är något som regeringen måste stödja ytterligare och även subventionera genom till exempel skattelättnader.

Om kommunerna får utnyttja hela sin potential att bland annat gynna en delningsekonomi med bland annat elbilpooler och utbyggt kollektivtrafik- och cykelnätverk så kan vi minska transportutsläppen med mer än 70 procent, hävdar Borgström Hansson.

 

Motorväg över bro. Foto: WWF

Vi behöver få bort en tredjedel av bilarna på vägarna för att nå våra klimatmål. Foto: WWF

 

Miljöansvar från toppen och ned

Ledarskapet i form av proaktiva och långsiktiga miljömål måste komma från beslutsfattarna. Åtgärderna för att nå målen – både från beslutsfattare, företag och konsumenter - kan med fördel riktas in på 5Bn: Bilen, Börsen, Biffen, Bostaden och Butiken, säger Carina Borgström Hansson på Världsnaturfonden.

"Hon betonar den pedagogiska rollen kommunerna kan spela här."

Hon betonar den pedagogiska rollen kommunerna kan spela här. Om kommuner till exempel börjar servera mer vegetarisk mat i skolorna så har det effekter på matvanorna i familjerna också. Hon vill även se en större samverkan mellan kommuner och företag för att minska matsvinnet. En tredjedel av maten som produceras idag når inte våra magar.

 

Politiska styrmedel kan påverka

Vad gäller politiska styrmedel som kan påverka utsläppen så nämner hon avdraget för bilresor som kan göras i skattedeklarationen och förmåner som tjänstebilar. Både företagen och politiken kunde istället gynna miljösmart resande, t ex genom avdrag för cykelreparationer och förmåner i form av tjänste(el)cykel istället för tjänstebil. Åtgärder behövs också för utsläppen från flygresor som har ökat i rask takt samtidigt som vi befinner vi oss i en högteknologisk era där många möten i själva verket skulle kunna ske virtuellt.

"Det skulle gynna mer klimatsmart resande både hos företag och privatpersoner."

Här behövs också styrmedel och andra politiska åtgärder, t ex att flyget får bära sina klimatkostnader vilket skulle gynna mer klimatsmart resande både hos företag och privatpersoner. Carina Borgström Hansson för WWF avslutar med; ”den stora och brådskande utmaningen är att göra det lätt för alla att göra rätt, dvs. underlätta attraktiva livsstilar med fotavtryck som kan rymmas på vår enda planet.