Ett exempel med stor potential är rapsprotein som idag mest går till djurfoder, men som har ett jämförbart proteinvärde med exempelvis soja. Det talas allt oftare om ett behov av ett proteinskifte, från köttproteiner till mer vegetabiliska proteiner. Skiftet behövs både av klimatskäl och för att kunna föda en växande befolkning när medelklasserna i Asien och Sydamerika växer snabbt, vilket också ökar efterfrågan på kött.

Vid produktion av rapsolja utnyttjas idag bara en tredjedel av rapsfröna.

Vid produktion av rapsolja utnyttjas idag bara en tredjedel av rapsfröna. Övriga två tredjedelar blir till en rapsfrökaka som mest används till djurfoder och biobränslen.

- Om man tog rapsfrökaka från en enda Skånegård skulle man kunna göra 245 miljoner rapsköttbullar, med motsvarande proteininnehåll som Mamma Scans köttbullar. Det är en fjärdedel av Mamma Scans årsproduktion, berättar Karolina Östbring, forskare vid institutionen för Livsmedelsteknik vid Lunds Tekniska Universitet.

Täcker stora proteinbehov

Dessutom är rapsfrökaka mycket billigt, idag kostar det 2 kr/kg. Om detta protein kunde användas till livsmedel skulle priset troligen stiga, vilket gynnar lantbruket, men fortfarande vara en mycket billig proteinkälla. Redan idag produceras också tillräckligt för att täcka stora proteinbehov.

Skälen till att det trots det ännu inte finns på marknaden tror Karolina Östbring är:

  • I rapsfrökaka finns glukosinolater som bland annat kan ge problem med struma. Växtförädling har dock minskat det innehållet och dessutom finns det idag bättre och billigare filtreringstekniker än tidigare. Utvecklingen inom dessa fält möjliggör att reducera nivåerna glukosinolat till nivåer lämpliga för livsmedel. 
  • En stor del av världens rapsproduktion är genförädlad, vilket många inte anser lyckat för livsmedel. Dock är svensk raps inte genmodifierad och kan därför utan problem användas i livsmedel.
  • I den storskaliga produktionen används hexan som lösningsmedel i rapsfröproduktionen för att få ut mer olja ur fröna. Förmodligen är det därför bättre att använda rapsfrökaka från kallpressad rapsolja där hexan inte används.

Då skälen ovan nu åtgärdats, eller inte är aktuella i Sverige, så finns inga hinder för att använda rapsfrökaka till livsmedel. Därför har de nu på institutionen för Livsmedelsteknik i Lund initierat forskningsprojekt där de undersöker möjligheterna.

- Man kan jämföra synen på rapsfrökaka med vassleprotein. Tidigare ansågs det som en lågvärdig produkt som bara användes till djur, idag finns vassleprotein i många livsmedelsprodukter. Samma utveckling tror vi kommer ske med rapsproteiner, avslutar Karolina Östbring.

Lunds Universitet - logo