– Rent vatten är en bristvara för cirka 800 miljoner människor, säger Johan Wennerberg, VD på SolarWave. Därför har vi utvecklat en reningsutrustning som är portabel, solcellsdriven och ekonomisk. Vi har fokuserat på Afrika som marknad med kontor i Tanzania.

Vattenreningsutrustningen är solcellsdriven och behöver varken elektricitet, vattenledningar eller vägar. Det enda som krävs är tillgång till sol och en vattenkälla. Det innebär att driftkostnaderna är mycket låga.

Rent vatten är en bristvara för cirka 800 miljoner människor

– Produkten är paketerad i ett smidigt och lätthanterligt format. Kombinerat med solens alla möjligheter är anläggningen outstanding och användbar världen över.

Många människor har tillgång till vatten genom ledningar eller brunnar, men det är ofta odrickbart. Traditionellt kokar man vattnet, en effektiv metod men som kräver energi. Ved ska samlas in, vilket tar tid och bidrar till skogsskövling. Med SolarWaves teknik garanteras ett säkert dricksvatten. Tekniken producerar 3000 liter vatten per dygn och ett ton koldioxidutsläpp sparas per dygn jämfört med att koka vatten.

Good Water modellen

– Problemet är inte tekniken, den finns redan. Problemet är att hitta en affärsmodell då användarna ofta inte har något investeringskapital. Vi lanserar i dagarna en modell som vi kallar Good Water. Den innebär att företag i Sverige kan investera i en vattenreningsutrustning som vi installerar i en by i Afrika. Att delta i Good Water-projekt i Afrika är en utmärkt möjlighet för svenska företag att stärka sitt varumärke genom att visa på ett långsiktigt samhällsengagemang.

Många storföretag använder mycket vatten

– Många storföretag använder mycket vatten. Detta kan man kompensera genom att köpa vattenutrustning från oss, säger Johan Wennerberg.

Miljöteknikföretaget SolarWave startades 2009. Grundtanken är att använda grön teknologi för att förändra världen i en positiv riktning. Säkert, drickbart vatten blev ursprungsuppgiften för företaget.