Efterfrågan på hållbar och miljövänlig infrastruktur ökar i takt med att världen mer och mer går från de gamla energilösningarna.

– Många lever efter gamla system med kol, olja och gas, men vi rör oss mer och mer till fossilfria bränslealternativ, som i många fall subventioneras av staten, säger Erland Juhlin, vice president, IKC Fonder.Erland

Sverige är ett av de länder som visat framfötterna när det gäller alternativa energialternativ så som vindkraftverk och lagt allt mer fokus på solpaneler. Men det måste även ske en förändring på en global nivå för att det ska göra verklig skillnad, och här spelar enligt Erland Juhlin infrastrukturen en massiv roll.

– Infrastrukturinvesteringar är eftersatta i stor del av världen i förhållande till BNP. Detta leder till stora konsekvenser för både människor och miljö, säger han.

Effektivitet och hållbarhet hör ihop

Vägar, vatten, avlopp och järnvägar är bara ett fåtal exempel på vad som måste fungera i en hållbar infrastruktur. Utan dessa minskar produktiviteten i samhället.

– Ta Indien till exempel. Där visar studier att stora delen av skörden förstörs på grund av bristande infrastruktur. Det handlar om mänskligt lidande, minskad effektivitet och ökad miljöförstöring, säger Erland Juhlin.

För att få en fungerande hållbar infrastruktur med miljötänk i fokus krävs det samarbete. Erland Juhlin poängterar att den offentliga sektorn inte kan stå för all investering själv, utan ett samarbete mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet måste till.

– Vi måste vara rädda om Jordens resurser, de är knappa. Jag tror att fler och fler vill bidra och om vi kan påvisa de positiva effekterna kommer människor få mer av en aha-upplevelse istället för att arbeta med en skrämseltaktik. Det måste till en synergi. På så sätt skapas en positiv cirkel. Alla måste inse att effektivitet och hållbarhet hör ihop, avslutar Erland Juhlin.