Nässjö var först ut och sedan var det dags för Värnamo

 

– När turen kom till oss så ville regionen testa något nytt. Och tillsammans med Volvo Bussar startades ett projekt där hela bussflottan skulle vara elladdhybrider, berättar Hans-Göran Johansson, kommunalråd i Värnamo.

Sedan dess har omfattande investeringar gjorts i infrastruktur som behövs med ny laddstation, hållplatser med mera och sedan två månader rullar projektet i full skala. De har även analyserat vilka vägar som är mest optimala för busslinjer och förtätat tidtabellerna för att underlätta det kollektiva livet.

– Vi vill visa att det går att få till en stadsutveckling med kollektivtrafik som bas även i en mindre tätort, att folk inte tar bilen för att ta sig ett par kilometer vilket annars är vanligt utanför de större städerna.

Målsättningen är 200 000 resor per år mot dagens 50 000.

Målsättningen är 200 000 resor per år mot dagens 50 000. Som en hjälp på vägen har varje invånare fått 20 gratisresor. Dessutom finns i hela region Jönköping ett ungdomskort som gör att de kan resa fritt med tåg och buss för 175 kronor per månad.

– Vår viktigaste målgrupp är ungdomarna då det är de som är framtiden, avslutar Han-Göran Johansson.