I Stockholm har 18 procent av flerfamiljshusen i dagsläget installerat sopsugssystem och andelen ökar stadigt.Patrick

– Sopsugssystem har funnits på marknaden i drygt femtio år. Fördelarna är många, inte minst i stadsmiljö eftersom sopsugssystem underlättar avfallsbolagens arbete, minimerar andelen tung trafik i bostadsområdena och dessutom gynnar miljön, säger Patrick Haraldsson, vd för Envac Norra Europa.

I framtiden kan det bli lika naturligt att hantera hushållsavfall i slutna system som att ansluta fastigheter till avloppsnätet. Sopsugssystem bidrar dessutom till en mer hygienisk avfallshantering, vilket minskar andelen skadedjur, exempelvis råttor.

– Mycket talar för att andelen flerfamiljsfastigheter som ansluts till sopsugssystem kommer att öka framöver. Uppemot 20 procent av all tung trafik i stadsmiljö utgörs idag av avfallstransporter, en andel som kan minska betydligt om fler fastigheter installerar sopsugssystem. Det bidrar i sin tur till en ökad trivsel, säger Patrick Haraldsson.