Sopsugsystem har flera fördelar, de minskar den tunga sopbilstrafiken i området, gör avfallshanteringen mer hygienisk via ett slutet system och effektiviserar dessutom avfallstömningen.Mikael

– Ett sopsugsystem består av ett slutet vakuumsystem som minimerar behovet av manuell avfallshantering. Genom att samla upp avfall från flera fastigheter i en stor container kan antalet tömningar minimeras och dimensioneras utifrån hur mycket avfall hushållen och företagen i området producerar för tillfället. Med hjälp av ett avancerat styrsystem kan tömningsintervallerna anpassas utifrån aktuell avfallsmängd, säger Mikael Pernheim, försäljningschef på Envac Scandinavia.

Det slutna systemet gör avfallshanteringen mer hygienisk, minimerar förekomsten av skadedjur och förebygger obehaglig lukt.

– Många nybyggda områden väljer att satsa på sopsugsystem och installerar dem i samband med att de gräver ner fjärrvärmesystem och fiber. Även många befintliga bostadsområden väljer numera att konvertera till sopsugsystem. Det här är ett fenomen som blir allt vanligare, inte minst i världens storstäder där många människor ska bo och leva på liten yta, säger Mikael Pernheim.