Många har redan infört bevattningsförbud och startat informationskampanjer. Dagens va-system är byggt för 150 – 200 liter / person och dygn och för att det ska fungera kan förbrukningen minska en del men inte mer.

Många kommuner satsar på vakuumtoaletter för små hus på landet.

Jag tror att det långsiktigt mest effektiva är att stegvis bygga om våra va-system så att de från början förbrukar mindre vatten och samtidigt underlättar återanvändning av både vatten och de resurser som finns i avloppet. Tekniken finns, den första storskaliga piloten planeras i Helsingborgs-projektet H+ och många kommuner satsar på vakuumtoaletter för små hus på landet.

Tydligt behov av att framtidssäkra våra avlopp

Med en satsning på ny källsorterande teknik t ex vakuumtoaletter kan vi minska vattenkonsumtionen med 30-50 liter per person och dygn, och dessutom återanvända bad- disk och tvättvatten. Samtidigt kommer produktionen av biogas öka och vi får ett hållbart kretslopp av fosfor och kväve.

Behovet av att framtidssäkra våra avlopp är tydligt, hur mycket nytänkande finns hos politiker och va-bolag i landets kommuner!

 

Mats Johansson
Senior konsult Ecoloop