44 specialidrottsförbund startade verksamheten 1988 och man har gått från att städa kring vägar till att även ha projekt för vatten, väg, älv, stad och kust, alltid med lokala föreningar och ungdomar. Syftet med organisationen är att skapa intäkter till lokala idrottsföreningar och samtidigt göra stor nytta för miljön. Städa Sveriges värdegrund är att miljöarbete ska vara värt någonting och vi står för lite snack och mycket verkstad.

 

Plattform för hållbarhetsarbete

Insatserna som föreningarna gör finansieras av näringslivet och till viss del av kommuner då det görs lokala kommunprojekt. Exempel på aktörer i näringslivet som gått in och finansierat projekt är Returpack, Fortum, Fabege och Abba Seafood vars incitament är att det är en behjärtansvärd sak att städa upp i naturen, men även för att få en konkret plattform för sitt hållbarhetsarbete.

 

Städa Kust

Städa Kust startade då vi såg att vägstädningen genererade runt 50 000 säckar skräp varje år och vi förstod att det fanns andra miljöer med lika stort behov. Städa Sverige har projekt under hela året i olika regioner och den 14 april i år startar projektområdet Städa Kust på Västkusten där det finns ett stort behov av att samla in skräp. Det uppskattas vara skräp motsvarande fem badkar i timmen som strömmar in till kusten och ungefär 43 800 badkar per år landar på Bohuskusten.

" 75 föreningar och 2 000 personer som städar 100 stränder"

– I år kommer vi fira att vi blir 30 år med att städa mer än någonsin. I starten på västkusten är vi 75 föreningar och 2 000 personer som städar 100 stränder, berättar Anton Hedlund som är projektledare på Städa Sverige.

 

Mer plast än fisk i haven

Kusten bombarderas av plast som till viss del åker ut i havet igen, fördelas till mikro- och nanoplast som äts av fiskar som vi sedan får i oss. Gör vi inget åt detta onda kretslopp kommer det finnas mer plast än fisk i haven 2050. Det handlar dels om att städa, men även att förbruka mindre plast och skärpa kraven på plasttillverkarna.

– Kan vi öppna ungdomarnas ögon för vilken påverkan plast har på miljön kan det vara en del av lösningen, säger Anton.

Det som skiljer oss från många andra miljöorganisationer är att vi tror att man med glädje och engagemang kan göra skillnad, inte bara med pekpinnar.

– Vi måste ta vara på möjligheten att göra skillnad här och nu, säger Anton avslutningsvis.

Sedan starten har projektet Städa Kust samlat in över 300 ton skräp!

För mer information besök www.stadasverige.se