– Vi ställer otroligt höga krav på god djurhållning vilket bland annat handlar om god djurhälsa och djurvälfärd. Det tycker vi är viktigt, säger Maria Donis på Svensk Fågel.

 Hon förklarar att man i Sverige ser hela produktionen ur ett holistiskt hållbarhetsperspektiv där man långsiktigt värnar om djur och miljö. I Sverige har 98 procent av den svenska produktionen anslutit till programmen och uppfyller därmed tuffare krav på djurhållning och uppfödning. Kycklingar och kalkoner uppfödda i Sverige med gula Pippi-märket är också garanterat fria från salmonella. Märket garanterar också att de är kläckta, uppfödda, slaktade och förädlade i Sverige.

– Våra krav och kontroller är unika eftersom de omfattar hela värdekedjan och det är lång ifrån alla länder som ens kommer i närheten av de svenska kraven. God djurhållning med kycklingar och kalkoner som är uppfödda på ett etiskt sätt ger friska djur som mår bra.

God djurhållning en självklarhetMaria

God djurhållning är grunden för sund uppfödning och produktion. I Sverige är man restriktiv med antibiotika som endast används då det finns fog för det och något djur har insjuknat, aldrig i förebyggande behandling vilket förekommer i produktion utomlands. Det är heller inte tillåtet att blanda i tillväxtantibiotika i fodret eller att utfodra kycklingar med fiskmjöl. Endast certifierad soja fri från GMO är tillåten. Gula pippi- kycklingar och kalkoner utfodras huvudsakligen med spannmål från svenska bönder.

– Det ena ger det andra på ett högst naturligt sätt. Eftersom djuren mår bra finns det ingen anledning att näbbtrimma dem, vilket är förbjudet i Sverige, eller att medicinera dem i förebyggande syfte.

Mångsidig hållbarhet

För att produktion och uppfödning även ska vara klimatsmart krävs effektivitet. För att effektivisera och utveckla livsmedelsproduktionen på ett ur alla synvinklar hållbart sätt krävs ständig forskning och ny teknik.

– Intresset för god djurhållning och bra kvalitet bland konsumenterna är stort vilket också är jättekul. Man ställer högra krav idag från alla håll när det gäller uppfödning och produktion vilket främjar en hållbar livsmedelsproduktion. Miljö, människa och djur tjänar på det.