Det är en kompetens som måste utnyttjas i att definiera ett långsiktigt hållbart regelverk för Sverige och även de övriga Östersjöländerna.

– I Sverige finns idag 1 miljon enskilda avlopp där drygt hälften av dessa har en omfattande påverkan på vattenkvaliteten i vår närmiljö och vårt klimat. De uppfyller inte utsläppskraven eftersom det regelverk som kommunerna har att förhålla sig till när det gäller enskilda avlopp då det togs fram i mitten på 90-talet med den tidens teknik och den tidens behov. Idag tillåter regelverket för enskilda avlopp fortfarande att otidsenliga och idag otillräckliga reningssystem är godkända, säger Carl-Johan Larm, produktchef och vice vd på Skandinavisk Ecotech.

Sverige ligger efter

– Situationen är otillfredsställande eftersom det inte råder någon brist på effektiv och modern vattenreningsteknik som minimerar utsläppen från enskilda avlopp. Trots det använder väldigt få svenska husägare i Sverige dessa tekniker. Vi i Sverige vill gärna bli betraktade som ett föregångsland vad gäller miljö- och klimatarbete, men på det här området ligger vi definitivt efter. Många europeiska länder, däribland Tyskland, har satt ner foten och ställt tydliga krav på husägare med enskilda avlopp, men i Sverige har fortfarande inget hänt, säger Carl-Johan Larm.

Han menar att om enskilda avloppsägare fortsätter använda primitiva reningssystem så riskerar vi en mycket negativ inverkan på vattnet i allmänhet och grundvattnet i synnerhet. På exempelvis Gotland har studier visat att vattnet i drygt 30 procent av de enskilda avloppsbrunnarna är kontaminerat.

– Idag har vi en situation med ett regelverk som accepterar att fastighetsägare behåller och nyinstallerar otidsenliga avloppsanläggningar. Detta betyder att vi i Sverige med myndigheternas goda minne faktiskt accepterar att majoriteten av de svenska enskilda avloppen endast renar avloppsvattnet från fasta partiklar, resten släpps rakt ut i våra vattendrag. På det här området är Sverige tyvärr inget föregångsland säger Carl-Johan Larm.