300 miljoner på forskning

Att kunna möta samhällsutmaningarna och samtidigt behålla vår välfärd kräver satsningar på forskning och utbildning. Det är offentlig sektor, näringsliv och akademin generellt överens om.

"Forskningen kan både bidra till nya lösningar men också bättre diagnostik"

– Sverige är världsledande inom klimat- och miljöforskning men behovet av ny kunskap kommer aldrig att försvinna. Forskningen kan både bidra till nya lösningar men också bättre diagnostik, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och sällar sig därmed till skaran.

Tillsammans med miljöminister Karolina Skog har hon initierat satsningar på nationella inom- och tvärvetenskapliga forskningsprogram omfattande nära 300 miljoner kronor.  Forskningen ska kopplas till nationella och internationella hållbarhetsmål utifrån samhällets behov och ske i stark samverkan med övriga samhällsaktörer. Nya lösningar och teknik måste tillgängliggöras till samhällets beslutsfattare, och får inte riskera att suboptimera varandras effekter.

Det är genom ökad och gemensam kunskap vi kan skapa en positiv, hållbar samhällsutveckling, menar Helene Knutsson Hellmark. Det gäller även våra högre utbildningar. Efter en genomlysning initierad av ministern visade endast 25 procent av våra högskoleutbildningar uppfylla de krav på hållbarhetsfokus i undervisningen som beslutats i riksdagen.

 

Ångest blir styrka

– Från akademins sida har man fört upp frågan högt på dagordningen, vilket är positivt. Unga idag har ett genuint och stort engagemang för hållbarhetsfrågor och att inte ta tillvara på det är resursslöseri. Engagemanget måste understödjas av utbildning på alla nivåer inom utbildningsväsendet, säger hon.

För många var 2017 det år då klimatångesten verkligen kröp nära inpå, något som även ministern slogs av. Hon menar att vi nu måste vända ångesten till kraft.

"Sverige kan genom sin ledande position göra verklig skillnad."

– FN:s före detta generaldirektör sa en gång att vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen men den sista att stoppa klimatförändringarna. Sverige kan genom sin ledande position göra verklig skillnad. Från regeringens håll är budskapet tydligt: Vi ska exportera kompetens, inte klimatutsläpp, säger hon.