Helena Allard

Miljö & Klimatexpert, Sigill Kvalitetssystem AB
Foto: Heinz Angermayr

Vad är det som utmärker ert hållbarhetsarbete som skulle kunna bli till ett bredare ambitiöst initiativ inom branschen eller med andra branscher i värdekedjan?

Svenskt Sigill och Svenskt Sigill Klimatcertifierad är hållbarhetsmärkningar på livsmedel och blommor med helhetsgrepp som står för extra miljöansvar, god djuromsorg, säker mat och bra klimatval. Märkningarna bygger på tredjepartscertifiering och att företagen arbetar på ett hållbart sätt kontrolleras alltså av en oberoende tredje part. Certifieringarna är ett enkelt sätt för uppköpare att ställa krav på sina leverantörer av livsmedel och blommor och ett bra sätt för leverantörerna att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Det är tydligt vilka krav som ställs och att de uppfylls på samma sätt av alla.

Kim Hultén

Verksamhetschef, Sigtuna Stadsängar Exploaterings AB
Foto: Sigtuna Stadsängar Exploaterings AB

Vad är det som utmärker ert hållbarhetsarbete som skulle kunna bli till ett bredare ambitiöst initiativ inom branschen eller med andra branscher i värdekedjan?

En visionsbaserad stadsplaneringsprocess. En plattform som möjliggör dialog mellan kommuner, utvecklare, branschorganisationer och medborgare. En process med uttalat fokus på miljö- och klimatpåverkan samt social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet. Utvecklare som satsar på hållbar stadsutveckling premieras via ett unikt incitament i form av markrabatter som ger innovationskraft. Innovationskraft som vi vill se kopieras och förädlas i kommande stadsutvecklingsprojekt för ett mer hållbart byggande.

Gabriella Goldman

Strategi- & kommunikationsdirektör, Lidl Sverige
Foto: Lidl Sverige

Vad är det som utmärker ert hållbarhetsarbete som skulle kunna bli till ett bredare ambitiöst initiativ inom branschen eller med andra branscher i värdekedjan?

På Lidl har vi under lång tid arbetat för att minska företagets påverkan på klimatet, bland annat genom att helt gå över till alternativa bränslen, något som minskade transporternas klimatpåverkan med hela 25 procent. Nu har vi tagit nästa steg, att som första livsmedelskedja i Sverige klimatkompensera för vår verksamhet. Genom detta hoppas vi utmana och inspirera flera att följa vårt exempel. Tillsammans behöver vi öka takten i klimatarbetet och ta ansvar för alla utsläpp.

Vera Söderberg

Hållbarhetschef, HKScan
Foto: Hans Björling

Vad är det som utmärker ert hållbarhetsarbete som skulle kunna bli till ett bredare ambitiöst initiativ inom branschen eller med andra branscher i värdekedjan?

HKScan är aktören som kan driva och utveckla hela värdekedjan från gård till gaffel. Vi är länken mellan 11 000 lokala gårdar och miljontals konsumenter, därmed har vi insyn i djuromsorg, miljöpåverkan och socialt ansvar i hela värdekedjan och möjlighet att påverka utvecklingen. Vi arbetar hårt med att gå över till förnyelsebara energikällor samt att energieffektivisera- och certifiera vår produktion. Vi är även aktiva i ett antal samarbeten såsom Hållbar livsmedelskedja och Hagainitiativet.

Lennart E. Bengtsson

VD, Wapnö AB
Foto: Wapnö AB

Vad är det som utmärker ert hållbarhetsarbete som skulle kunna bli till ett bredare ambitiöst initiativ inom branschen eller med andra branscher i värdekedjan?

Jag är helt övertygad om att gårdens miljömål och uppbyggnad skulle bidra till att lyfta hela värdekedjan om bara det fanns företag som orkade med det. Dels ekonomiskt där de flesta är för små, och dels kunskapsmässigt. Oftast är det någon annan som gör reklamen och inte den som har mest kunskap om primärproduktionen. Jag tror inte på att det är bra för kolbindningen om man inte kan hantera djur som äter gräs. Andra djur urarmar jordens mull medan nötdjur både är bättre i kretsloppet och kan öka mullhalten.

Lisa Ehde

Branschen svarar:

Miljö & Klimatexpert, LRF Mjölk
Foto: LRF

Vad utmärker hållbarhetsarbetet i er bransch som skulle kunna omvandlas till ett bredare initiativ?

Svenska mjölkproducenter skapar både näringsrika livsmedel, ovärderliga ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Branschen har många duktiga företagare som har jobbat länge med resurseffektivisering och djurvälfärd vilket gör att vi idag har en mjölkproduktion i världsklass. Hållbar mat är mer än klimat. Vi behöver exempelvis fler betande djur för att klara miljömålen och korna bidrar till ett naturligt kretslopp. Jag skulle därför önska en breddad hållbarhetsdiskussion så att fler inser komplexiteten i frågorna, och de konflikter som finns mellan olika miljömål. Risken är annars att vi suboptimerar vårt miljöarbete.