Annika JohanssonMånga ser de större företagen som huvudrollsinnehavare i det stora miljöspelet, något som Annika Johansson, ordförande i Svensk Miljöbas vill se en ändring på.

– Sverige består till allra största del av små- och medelstora företag där varje liten insats tillsammans gör en enorm skillnad. Det gäller dock att jobba strukturerat med krav och uppföljningar av sitt miljöarbete, säger hon.  

Outnyttjad potential

Just struktur i form av ett miljöledningssystem ger stor potential i form av ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Miljöarbete handlar till stor del om resurssnålhet och genom ett system som följer upp och säkerställer miljöarbetet kan också företagets lönsamhet ökas.

– Idag är många beredda att betala extra för hållbara produkter och tjänster. Se dessutom till att utnyttja potentialen i upphandlingssammanhang! uppmanar Annika Johansson. Genom att uppfylla de miljökrav som ställs stärks konkurrenskraften avsevärt i relation till de som inte strukturerat sitt miljöarbete. 

Foto: Hans Mårtensson