En av de aktörer som arbetar för en övergång till mer hållbara energilösningar genom en introduktion av vätgas- och bränsleceller i samhället är Vätgas Sverige. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar.

– Idag importerar vi mer än 90% av våra drivmedel. Vilket är helt onödigt, när det faktiskt finns fossilfria alternativ som vi kan producera själva, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige.

Redan idag serietillverkas bränslecellsfordon och tankstationer för vätgas byggs runt om i landet. All den vätgas som används som fordonsbränsle i Sverige produceras från förnybara energikällor som vind, sol och vatten. Men användningsområdet är bredare än så.

– Potentialen med energilagring i form av vätgas är enorm. Då kan vi lagra förnybar energi från vind, sol och vatten för att sedan kunna använda den när det behövs. Då har vi tillgång till förnybar energi även under molniga och vindstilla dagar.