– Vi måste sluta problematisera kring flygandet och istället börja se hur vi kan klimatneutralisera flygindustrin. Flygbränslet är en del, resurshanteringen på flygplatsen en annan och här måste vi ta hjälp av tekniken, säger Mats Green, riksdagsledamot (m) i Jönköpings län och tar glykolanvändningen som exempel.

Vårt samhälle är anpassat efter en tillgång på glykol som inte bara är en bristvara utan även giftig och miljöfarlig om den inte omhändertas på rätt sätt. Flygplatser är stora glykolanvändare för avvisning av flygplanens vingar och banor. De flesta flygplatser har en avancerad metod för uppsamlingen. Problemet uppstår snarare senare.

Eldas upp

– Idag används det mesta av restavfallet som förbränning i reningsverk, även om det minskat; gammal glykol kan innehålla tungmetallen kadmium som följer med slutprodukten ut i vatten och natur, säger Mats Green. Man

Istället för att bli bränsle kan restavfallet från flygplatser renas och återanvändas till rå-glykol vilket inte bara minskar kadmiumutsläppet, även nyproduktionen av glykol minskar. Han fortsätter:

– När gammal glykol återvinns istället för att klassas som restavfall för deponering kan flygplatser bli i stort sett självförsörjande. Resurshanteringen blir då en del i lösningen istället för ett problem. Tekniken finns redan där, den måste bara börja användas!

Privata initiativ

Det är de privata flygplatserna som tagit ledningen och lämnat de statliga på efterkälken. I Sverige är vi världsledande inom miljöteknik och vi måste bejaka våra tekniska landvinningar som inte bara är fördelaktiga för miljön, utan även ekonomin. Mats Green avslutar:

– Lagstiftningen måste hänga med och statliga ägardirektiv har möjlighet att driva igenom en snabb förändring. Det som nu pågår nu är slöseri ur ett miljöperspektiv men lika mycket ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi måste börja använda de lösningar som finns framför ögonen på oss!