På fem år har Klöverbergsgården vuxit i rekordfart och är idag Norrbottens största äggproducent med elva anställda och en 20-procentig marknadsandel på ägg i regionen.

– När jag drev ett Ung Företagsamhets företag på gymnasiet kände jag att jag ville bli entreprenör. Eftersom mina farföräldrar tidigare har bedrivit äggproduktion så låg det nära tillhands för mig att ta vid där de slutat. Det tog tid att få ihop den finansiering som krävdes för att komma igång med företaget, men 2011 kunde jag äntligen komma igång och bygga upp min egen verksamhet, säger Viktor Boman.

Flera stora livsmedelskedjor var positiva till Viktors initiativ; att kunna erbjuda närproducerade ägg i en tid då merparten av de ägg som såldes i Norrbotten kom från anläggningar i södra Sverige.

Viktor Boman har även belönats med Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling, ett stipendium som delas ut till företagare inom lant- och skogsbruk som genom entreprenörsanda och kreativitet bidragit till landsbygdens utveckling.

Finansieringsmöjligheterna behöver förbättras

– Stipendiet betyder förstås mycket för mig, det är en bekräftelse på att jag är inne på rätt spår med mitt entreprenörskap. För att öka andelen unga entreprenörer i de gröna näringarna krävs dels att det blir lättare att beviljas finansiering för att starta upp ett företag och dels att möjligheterna till att få till en god lönsamhet behöver stärkas. Det är mycket viktigt att vara affärsmässig när man driver företag i de gröna näringarna. De som själva inne hunnit få de affärssinne som krävs bör ta hjälp av kompetenta och erfarna mentorer, säger Viktor Boman.

Klöverbergsgården har växt snabbt, det märks att efterfrågan på lokalproducerade ägg är hög. På gården finns 33 000 höns och elva medarbetare som packar ägg från sammanlagt 61 000 höns. Äggen säljs därefter i livsmedelsbutiker från Skellefteå i söder till Riksgränsen i norr.

– Jag trivs jättebra med att bo och driva företag på landsbygden. Det är viktigt att verksamheten har flera ben att stå på. Vi säljer exempelvis ägg direkt till butikerna, vilket bättrar på våra marginaler, säger Viktor Boman.