Genom att samla olika beslutsfattare, investerare och experter vill de skapa förutsättningar för ren teknik som kan rädda Östersjön.

Östersjön är idag ett sjukt hav. Den senaste rapporten från HELCOM, strandstaternas överenskommelse för en frisk Östersjö, visar att 97 procent av Östersjön påverkas av övergödning. Det är framförallt två orsaker till övergödningen: avrinning från jordbruk och dåliga avloppssystem inklusive enskilda avlopp. Detta har skadliga effekter på hela ekosystemet 

"Båda dessa problem kan hanteras av modern teknik."

– Det som är bra är dock att båda dessa problem kan hanteras av modern teknik. Genom att agera nu kan vi främja och öka användningen av nya lösningar som hjälper oss att minska övergödningen, säger Niklas Zennström, grundare av Zennström Philanthropies som tagit initiativ till Race For The Baltic.

 

En investering i framtida jobb

En investering i ren teknik är också en investering i framtida jobb. Enligt en rapport gjord av Boston Consulting Group har en medelstor svensk kommun potentialen att skapa nästan 3000 heltidsjobb med 270 miljoner euro i omsättning på 15 år i ren teknik. Samtidigt menar HELCOM i sin Östersjörapport att medborgarna runt Östersjön just nu förlorar välfärd till ett värde av 3,8-4,4. miljarder euro varje år i grund av övergödningen.

Utvecklingen av nya innovationer går snabbt framåt. Det viktiga nu är att börja använda dem i stor skala så att det ger en rejäl effekt.

"Satsningen Baltic Sea City Accelerator samlar städer, företag och forskare"

– I vår satsning Baltic Sea City Accelerator samlar vi städer, företag och forskare från hela regionen för att de ska kunna inspireras och agera tillsammans. I till exempel Västervik pumpar de näringsämnen från en övergödd vik till lokala grödor, vilket kommer att rena viken, återhämta biologisk mångfald och öka växtproduktionen med 20% per år, berättar Niklas Zennström.

 

Barbara Jackson och Niklas Zennström. Foto: Alexandra Ekström Madrid

Barbara Jackson och Niklas Zennström. Foto: Alexandra Ekström Madrid

 

Stimulera blå innovation

Under 2018 kommer Race For The Baltic att fokusera på att inrätta en Baltic Solutions Marketplace. Det vill säga en marknadsplats som ska stimulera blå innovation och skapa möjligheter för den nya tekniken att nå marknaden.

"Vi har länge samarbetat med länderna i regionen"

– Den viktigaste för oss är att leda och stimulera innovation som sparar och skyddar miljön. Vi har länge samarbetat med länderna i regionen vilket har gjort det möjligt för oss att bli globala ledare inom innovativ vattenförvaltning, säger Barbara Jackson, vd för Race For The Baltic.

 

Några av de mest spännande innovationerna just nu, enligt Race For The Baltic, är:

  • Håll utskick efter vinnaren av Baltic Sea Project 2016. En kostnadseffektiv teknik som eliminerar 90% av läkemedelsrester, hormoner och bekämpningsmedel ur avloppsvattnet.
  • Företag som mäter vattenkvalitet med hjälp av sensorer – en riktig game changer.
  • Företag som på ett innovativt sätt genererar biogas från avloppsslam med hjälp av avloppsvattenväxter.
  • En unik crowdfunding-plattform fokuserat på Östersjöprojekt där privatpersoner och organisationer kan samla in pengar för att stödja projekt som tacklar övergödning och giftiga algblomningar.

De senaste åren har också politikerna tagit fler initiativ, både på lokal och nationell nivå. Regeringen har beslutat att städa upp svenska längs den svenska kusten och skydda en del marina områden vilket är ett steg i rätt riktning.

– Det är viktigt att företag och investerare också hänger på och arbetar för liknande mål. Genom att arbeta med både privata företag och offentliga intressenter - utifrån evidensbaserad fakta - kan vi hjälpa till att minska klyftan och fylla en saknad länk för att dela och skala lösningar för att städa upp Östersjön, säger Niklas Zennström.