Östersjön är extra belastad genom gamla, orenade utsläpp från avlopp och jordbruk. Sedan 2007 råder hårdare krav på rening, framför allt ska fosfor- och kväveutsläpp reduceras kraftigt. Enskilda avlopp står för ca 15% av dessa utsläpp till Östersjön. Kommunerna ansvarar för tillsyn och uppskattningsvis finns ca 350 000 enskilda avlopp som inte klarar dagens reningskrav. Summan av alla åtgärder gynnar Östersjön.

Vad ska man då tänka på om man behöver åtgärda sitt enskilda avlopp?Baga

– Anlita en entreprenör som har avloppsanläggning som huvudsyssla, och inte företag som gör enstaka installationer. Faktorer som påverkar reningens funktion är t ex tomtens geografi, med berg, lera, högt grundvatten, och hur belastad den är från hushållet. Anläggningsprodukterna ska väljas efter platsens förutsättningar. Se även på servicekostnaden och hur ofta slamtömning behövs. Ta referenser!

Helhetssyn är viktigt, med kunskap om både hushållsvatten och reningsprocess. Ofta tas hushållsvattnet från enskilda brunnar, och vattnets ph-värde, mineralinnehåll etc påverkar biologin i reningsanläggningen. Ju mindre anläggning desto mer känslig för störningar.

– Många har filter för att ta bort kalk från sitt dricksvatten. Om alla mineraler tas bort försämras biologin i reningen. I havsnära områden kanske man avsaltar vattnet och då försvinner alla mineraler. Välj filter som inte avhärdar allt. Ett bra fungerande avlopp hänger ihop med vattnets kvalitet.

Ett annat vanligt problem på befintliga anläggningar är dålig ventilation. Det krävs syre för att bryta ner organiskt material och för att biologin i en infiltrationsbädd ska fungera. Felaktig rördragning kan orsaka sättningar och ge vattenlås som stryper syresättningen.

– Baga har kontinuerligt nära samarbete med avloppsanläggare, hittills har 900 st gått vår diplomutbildning. Certifierade anläggare har kunskapen som krävs för att undvika misstag vid installationen, vilket säkerställer att anläggningen fungerar effektivt i många år, samt har ansvaret att råda dig, enligt konsumenttjänstlagen. Ansvaret gäller i tio år.