Det är Stiftelsen Hållbara Hav som tillsammans med Stockholms Stad och Stockholms universitet tagit initiativet till kongressen Baltic Sea Future på Stockholmsmässan. Syftet är att samla politiska beslutsfattare från så många kommuner som möjligt runt Östersjön och målet är att nå 1500 borgmästare. Utöver dem är tjänstemän i kommunerna, näringslivet, akademin, NGOs och myndigheter inbjudna.

Kräver gedigen kunskapGöran Lindstedt

– Genom att fokusera på kommunnivån hoppas vi att snabbt kunna gå från ord till handling. Kommunalråd, eller borgmästare som de kallas på andra håll, har ju makt att exempelvis börja bygga nya lokala reningsverk, och det är sådana aktiva insatser som behövs, konstaterar Göran Lindstedt, Generalsekreterare i Stiftelsen Hållbara hav.

Kongressen Baltic Sea Future byggs på övertygelsen att riktig förändring först kräver gedigen kunskap. Väl grundad och tydligt formulerad kunskap leder till insikter, och det skapar ett engagemang som i slutänden leder till aktiviteter. Baltic Sea Future är en av flera kommunikationsplattformar som bidrar till att sprida kunskap från forskning inom olika områden med bäring på Östersjön, som sedan förhoppningsvis inspirerar till reell handling.

Olika länderna ligger på så helt olika nivåer i sitt miljöarbete

Programmet under kongressen måste erbjuda alla något av intresse, en inte helt lätt uppgift.

– En komplexitet med samarbetet runt Östersjön är att de olika länderna ligger på så helt olika nivåer i sitt miljöarbete, vissa har kommit mycket långt medan andra knappt börjat, förklarar Göran Lindstedt.

Men, genom de nätverk som byggs under kongressen hoppas kongressen kunna skapa kunskapsbroar som kan snabba på utvecklingen i kommuner där de ligger lite efter.

– En viktig del i Baltic Sea Future är även att visa på finansieringsmöjligheter för olika aktiviteter. För de större städerna är det ett något mindre problem, men för mindre kommuner kan det vara väldigt svårt att kunna prioritera exempelvis en upprustning av reningsverket över vård och omsorg.

Globala miljömål

Baltic Sea Future hålls för första gången i år och programmet är mycket omfattande. Kronprinsessan Victoria kommer inleda, hon har ett stort intresse för dessa frågor och stödjer också Stiftelsen Hållbara Havs verksamhet. I programmet finns den kände forskaren Johan Rockström, miljöministern Karolina Skog, miljöborgarrådet i Stockholm Karin Wannberg, Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding, och många andra. I programmet ingår även presentationer från ett antal innovativa företag med spännande produkter som kan underlätta miljöarbetet.

Incitament till att fatta kloka beslut på kommunnivå

Det finns en hel del lagar och förordningar som alla beslutsfattare måste förhålla sig till, exempelvis Agenda 2030 och FN:s SDG mål, specifikt mål 14 för livet under ytan.

– Med Baltic Sea Future vill vi ge incitament till att fatta kloka beslut på kommunnivå runt hela Östersjön som kan bidra till att lokala, nationella och globala miljömål uppnås, avslutar Göran Lindstedt.