Det är inom forskningen på eDNA, environmental DNA, som man nu utvecklat en tillförlitlig metod att ur ett enda vattenprov analysera samtliga arter inom en organismgrupp som fiskar, kräftdjur eller däggdjur. Nu har artsammansättningen av fisk analyserats i flera områden med eDNA, för första gången i Sverige.

– Det ger fantastiska möjligheter att kartlägga och övervaka den biologiska mångfalden och följa olika arters utveckling, berättar Micaela Hellström, utvecklingsansvarig för eDNA på AquaBiota och en av forskarna bakom den nya metoden.

 

Övervaka sällsynta och hotade arter

 

Genom eDNA kan man även övervaka sällsynta och hotade arter som är svåra att följa med andra metoder, och de skadas inte då övervakningen sker genom vattenprover. Ett användningsområde är att övervaka arter som transporteras in till Östersjön via ballastvatten, och som kan utgöra stora hot mot Östersjöns fauna. Metoden fungerar för så olika artgrupper som fiskar, fåglar, sälar och valar.

– Det räcker med att fåglar ligger på vattenytan så avlämnar de sitt DNA och även så små mängder kan vi med hög tillförlitlighet detektera, fortsätter hon.

Tekniken kräver en mycket hög expertisnivå

Tekniken kräver en mycket hög expertisnivå inom både genetik och analys, det påminner en del om kriminaltekniska laboratorier där även mycket små föroreningar kan förstöra provet.

– Vi är väldigt stolta över att ha kommit så långt i både teknik och kompetens att vi kan erbjuda detta verktyg för kartläggning och övervakning av exempelvis Östersjön, avslutar Michaela Hellström.