Som superentreprenör har Niklas Zennström ett sinne för ekonomiskt värde och Östersjöns välmående är inget undantag. I rapporten, Restoring Waters in the Baltic Sea Region – A Strategy for Municipalities and Local Governments to Capture Economic and Environmental Benefits, som tagits fram av Boston Consulting Grop slås det fast att en frisk Östersjö är skillnaden på nära en miljon jobb i regionen. 

– Om Östersjön ska räddas måste vi investera i hållbar tillväxt. Det finns redan en rad innovationer som kan göra stor skillnad. Om fler inser att hållbarhet är lönsamt tror jag att det finns hopp för Östersjön, säger han. 

Omstart krävsKvinna

Niklas Zennström menar att det behövs en omstart i debatten kring Östersjön. Det finns en tro på att det som är bra för miljön inte skulle vara ekonomiskt lönsamt. Men, det är precis tvärtom.

– Idag är det inte tillräckligt många som förstår hur illa det är ställt med Östersjön eller vilka möjligheter det finns att skapa nya jobb om vi räddar Östersjön. Två tredjedelar av kommunerna runt Östersjön har antingen otillräckliga kunskaper om det kritiska läget för vårt innanhav och saknar ekonomiska resurser eller arbetskraft för att adressera utmaningarna. Trots att övergödning är ett av de största miljöproblemen i regionen är det mindre än 1 procent av kommunerna som arbetar fullt strategiskt för att göra något åt det, förklarar han.

Enligt EU-kommissionen har 90% av Östersjökusten en försämrad ekologisk status, vilket gör Östersjön till ett av de mest förorenade haven i världen. En sjättedel av havsbottnen är idag helt död. Östersjön mår dåligt och är nära gränsen varefter den inte kan räddas. Det börjar redan märkas ute bland Sveriges kommuner.

Hållbarhet är lönsamtMan

– Vi hoppas att insikten om den blå tillväxten och att hållbarhet är lönsamt i längden etablerar sig bland politiker, näringsliv, filantroper och andra samhällsaktörer. Det finns innovationer och tekniska lösningar som jag hoppas att man investerar i, säger Niklas Zennström. 

Med den nya satsningen Baltic Sea City Accelerator, som bland annat stöds av Ålandsbanken, vill han och hans kollegor uppmuntra till just investeringar och skapa en hållbar tillväxt. Det är ett långsiktigt program med målet att samarbeta med över 100 kommuner innan 2020.

– Först ut är Mariehamn, Slupsk, Panevezys, Vaxholm, Värmdö, Kalmarsundskommissionen och Västervik. Tillsammans utvecklar vi investeringsplaner för att till exempel uppdatera avloppssystem med den senaste och mest effektiva teknologin, berättar han.

– Vi agerar som länken mellan det lokala näringslivet, politiker, frivilliga organisationer, medborgare och globala aktörer för att accelerera investeringar i Östersjön. Vår förhoppning är att större satsningar kan göras och med bättre resultat, dessutom vill vi att det ska spridas till alla kommuner runt om i Östersjöregionen, förtydligar Barbara Jackson som är direktör på Baltic Sea City Accelerator. 

Hoppas på förändring

Trots att Östersjön är så viktig för svenskt näringsliv och svensk tillväxt, utöver att vara en unik miljö som bör bevaras, har gensvaret på nationell nivå varit svagt menar Niklas Zennström. 

– På kommunal nivå, där effekterna av ett döende hav blir direkt märkbara på turism, näringsliv och hälsan, har medvetenheten och engagemanget ökat markant. På nationell nivå har det dock varit ett relativt tyst i Sverige. Vi hoppas dock på förändringar nu när Isabella Lövin sitter i regeringen, säger han.