– Transporter står för en stor andel av nedsmutsningen och ett starkt skäl till att tänka på miljön när hamnen ligger nära staden och centrum i Trelleborg. Därför har vi haft miljön i fokus när hamnen utvecklats. Vad vi gjort är att installera elanslutning vid varje färjeläge och spillvattenmottagning som dämpar övergödning av Östersjön. Dagvattnet från brunnar har renats till 70 procent innan vattnet släpps ut. Ett vertikalt vindkraftverk har också installerats med syfte att den ska täcka en del av hamnens energibehov, säger Tommy Halén, vd för Trelleborg Hamn AB.

Flera miljöprojektTommy Halén

Trelleborgs Hamn har varit flitig EU-bidragstagare för olika projekt, troligtvis den mest framgångsrika i Europa på att få sina ansökningar godkända. Några miljöprojekt är CleanShip, Green Bridge, Green EFFORTS och Swiftly Green, vilket befäster hamnens position som Östersjöns klimatsmartaste hamn.

Med 133 anställda, tre rederier och 12 stora fartyg fungerar Trelleborg Hamn som en bro till Tyskland och Polen, med förbindelser till Travemünde, Rostock, Sassnitz och Swinoujscie.

Den svenska importen och exporten går till 90-95 procent via hamnarna. I fjol passerade
675 000 trailers med gods, 400 000 personbilar och ett stort antal husbilar/husvagnar och järnvägsvagnar. Dagligen blir det i snitt 3000 enheter. Trelleborgs Hamn är tvåa efter Helsingborg beträffande antalet avgångar och ankomster och tvåa efter Göteborg när det gäller antal godsvolym i ton.

Minskad svavelhalt

Under nio år har användande av svaveloxid sjunkit med 92 procent, från 134 ton till 11 ton.

– För att minska svavelhalten krävde vi av rederierna att lågt svavelhaltigt bränsle skulle användas vid förtöjning. Sedan 2015 är det också lagstadgat att använda lågt svavelhaltigt bränsle. Vårt arbete har nu gett mindre utsläpp, våra volymer har stadigt ökat samtidigt som våra fordon minskat CO2-utsläppen, säger Tommy Halén.