Östra Gotland har alltid haft problem med tillgång till vatten och brist på fungerande avloppsreningssystem. På husägarnas eget initiativ har ett nytt VA-system med ledningsnät lagt grunden till vattenförsörjningen för både hushåll och jordbruk. Ledningsnätet möjliggör för Region Gotland att distribuera dricksvatten från en ny kommunal avsaltningsanläggning. Östersjövattnet avsaltas och renas till dricksvatten som sedan leds i ledningsnätet ut till hushållen. När vattnet använts pumpas det sedan genom avloppssystemet till ett för ändamålet utformat avloppsreningsverk. Där renas avloppsvattnet till badkvalitet och samlas i en öppen damm för att användas vid bevattning av lokala jordbruksareal.

Tar vara på varenda droppe

– Det är ett helt slutet system innan det renade vattnet når fälten. På så sätt tar vi vara på varenda droppe och inget smutsigt vatten rinner ut i Östersjön, säger Hanna Karlsen vd på Topas vatten.

 

Systemet har flera vinster

 

Systemet har flera vinster. Det har ersatt gamla enskilda avlopp som riskerat att läcka ut avloppsvatten i Östersjön. Dessutom bidrar det till en levande region med tillräckliga vattenresurser på sommarn både för alla semesterboende och för det lokala jordbruket.

– Bonden kunde till och med skörda tidigare i år eftersom de hade tillgång till vatten för bevattning, säger Hanna Karlsen.