Det finns ca 1,2 miljoner folkbokförda enskilda avlopp i Sverige, av vilka många inte har fungerande rening utan släpper ut exempelvis fosfor och kväve i naturen. Kommunerna jobbar hårt mot målsättningen att alla ska ha godkända avlopp, även om en del fastighetsägare tycker att kommunen kräver för mycket.

Vi måste alla göra det vi kan.

– Men det är absolut ingen rättighet att förorena våra gemensamma vatten, utan vi måste alla göra det vi kan. Och när man väl investerar i en bättre rening så är det lika bra att göra det fullt ut, konstaterar Frank Johansson, affärsutvecklare på Ecofiltration.

 

Filtration utan kemikalier

 

Ecofiltration har utvecklat ett fosforfilter som kan kopplas på som komplement till olika reningslösningar, utan kemikalier. Filtret avlägsnar ca 90 procent av all fosfor och fungerar dessutom bakteriedödande. Filtret är ett naturligt mineral där fosforn binds genom adsorptionsteknik och hela filtermaterialet kan sedan återanvändas som gödsel.

Vi kan se till att fosforn avlägsnas från ställen där det gör skada.

– På det sättet kan vi se till att fosforn avlägsnas från ställen där det gör skada och istället används där det gör nytta, vilket ju är syftet med en återvinningscykel, avslutar Frank Johansson.