Andra vanliga fiskarter i Östersjön är förstås sill, eller strömming som kallas norr om Kalmar, gädda, lax och öring. Men hur är det med dina kunskaper bortom dessa självklara Östersjöinvånare? Visste du att det finns fiskar i Östersjön som är släkt med sjöhästen? Och att det finns fiskar här som kan lämna vattnet korta stunder och då andas luft?

Att lista precis alla fiskarter som någon gång fångats eller synts till i Östersjön skulle förmodligen ge material till en hel bok (för sanningen är ju att exemplar av nästan alla arter som lever i Atlanten och Nordsjön någon har lyckats irra sig in genom Öresund), men här listar vi några av de vanligare som du trots det kanske inte kände till?

Skrubbskädda (Platichthyus flesus)flundra

Skrubbskäddan är kanske mer känd under namnet flundra, eller kalmarflundra. Den är en plattfisk som vanligtvis når omkring 25 centimeter i längd, men enstaka exemplar har nått närmare det dubbla. Det är en mångsidig fisk som kan leva i både sött, salt och bräckt vatten, och den återfinns så långt bort som Medelhavet och Svarta Havet.

Skrubbskäddan skyddar sig mot rovdjur genom att delvis gräva ner sig i sand och bottensediment, men den har även den imponerande egenskapen att den kan skifta färg efter sin omgivning.

Hornsimpa (Myoxocephalus quadricornis)Hornsimpa

Hornsimpan har de där säregna dragen som troligtvis bara dess mamma kan älska. Och landskapet Dalsland förstås, som tagit Hornsimpan som sin landskapsfisk. Med knöliga benutskott på överkroppen, två ryggfenor, ett rejält huvud med kraftig mun och en snabbt avsmalnande kropp är det här en märklig fisk som kan leva i sött, salt och bräckt vatten i upp till fjorton år. Man tror att arten är ett resultat av den senaste istidens extrema miljö.

Kantnålsfiskar (Syngnathidae)Kantnålsfisk

Kantnålsfiskarna är en familj som bland annat innefattar varmare vattens ikoniska sjöhästar. I vårt nordliga klimat blir arterna inte fullt så färgglada och vackra, men de delar fortfarande många drag: med ett begränsat antal fenor håller sig fiskar som Tångsnällan och den mindre Havsnålen gärna till bland sjögräs och tång. Där kan de också kamouflera sig till att likna de vaggande vattenväxterna för att på så vis undvika rovdjur.

Födan består främst av mindre kräftdjur som kantnålsfiskarna suger i sig med sin pipettliknande mun, och precis som hos sjöhästarna så är det pappan som står för barnpassningen även i Östersjön.

Tejstefisk (Pholis gunellus)Tejstefisk

Tejstefisken är en relativt liten fisk (upptill 25 centimeter) som helst håller sig på botten. Med ett slingrande simsätt liknar den nästan en liten orm eller ål - en rörelseteknik som gör det möjligt för den att under korta perioder lämna vattnet vid exempelviss ebb för att gömma sig under stenar och sjögräs. Under dessa perioder andas fisken faktiskt luft!