Dessutom omvandlar grisar stora mängder restprodukter från livsmedelsproduktionen som drank, öljäst, mjölkprodukter, choklad och glass, vilket sänker utsläppen av koldioxid ytterligare.

– Grisen är enastående på att omvandla restprodukter som skulle kastas annars till fullvärdigt protein, förklarar Ingemar Olsson, ordförande Sveriges Grisföretagare.

Han tycker också att debatten blir lite snedvriden då en enda flygresa till Thailand orsakar utsläpp på 3000 kg koldioxid per person.

 

Miljövänligt ur många aspekter

 

Förutom att grisproduktion släpper ut så lite koldioxid är den väldigt miljövänlig även ur andra aspekter.

– Under ett antal år har man jobbat mycket med miljöaspekterna och har bland annat ändrat vilken typ av fosfor som används till grisfoder till ett som ger betydligt lägre fosforhalt i gödsel från grisar.

Vid hanteringen av grisgödsel passerar det också genom en rötkammare som dels ger biogas och dels ger en mer fullvärdig gödsel.

Skapar ett eget kretslopp av stort värde för miljön

– Så hela grisproduktionen med biprodukter från livsmedelsindustrin och hanteringen av grisgödsel skapar ett eget kretslopp av stort värde för miljön, avslutar Ingemar Olsson.