Varje år kommer Skärgårdsstiftelsen ut med en rapport, Levande Skärgårdsnatur, som visar trender i inventeringen av djurarter i skärgårdsmiljön. I senaste rapporten kan man läsa att bland annat säl och havsörn har hälsosamma bestånd och ökar i antal.

– Däremot har bestånden av fågelarterna svärta och ejder minskat tydligt senaste åren och vi vet faktiskt inte varför. Därför är det också svårt att sätta in åtgärder för att bryta trenden, säger Karin Strandfager som är miljöchef på Skärgårdsstiftelsen.

Visa hänsyn för miljön

För att bevara skärgårdens naturmiljö bör man som besökare visa hänsyn. 

– Stör inte fåglarna under häckningsperioderna under våren och sommaren. Respektera fågelskyddsområden och var observant på var det finns ett rikt fågelliv, säger Karin. 

Andra viktiga saker att tänka på är att inte lämna skräp i naturen, helst ska man ta med sig sina sopor hem igen eller kasta dem där det finns sorteringsmöjligheter. 

– Det har blivit vanligare med glasflaskor igen på senare tid och de hamnar lätt tillsammans med de andra soporna. Försök ta med dem till en återvinningscentral, det brukar finnas vid affärer och bensinstationer, säger Karin.

All bottenfärg är giftig

Som båtägare ska man vara noga med vilken bottenfärg man väljer. Det finns ingen giftfri färg men det finns miljögodkända färger. 

– Helst ska man inte måla båten med bottenfärg alls i Östersjön. Det går enkelt att ta bort havstulpaner innan de satt sig fast ordentligt. Det finns mer information på havstulpan.se där båtägare också kan anmäla sig till en kostnadsfri sms-tjänst som talar om när det är dags att tvätta båtbotten, säger Karin.

Vattenmiljön har ett rikt växt- och djurliv under ytan. Östersjön är inte död som många påstår utan det kryllar av liv i vattnet som vi bör värna om. 

– Det är till exempel bättre att tvätta håret, tömma diskvattnet eller kissa på land istället för i havet. Växligheten på land har förutsättningar att bryta ned näringsämnena, i havet bidrar de annars till övergödningen, säger Karin.